Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

PALMA- (Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle)- hankkeessa koottiin PALMA-malli, joka sisältää materiaaleja ja työkaluja matkailupalvelujen käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen. Materiaaleja voivat hyödyntää aloittelevat ja jo pidemmän aikaa alalla toimineet yritykset ja ne ovat sovellettavissa myös muille toimialoille.

Esimerkkeinä muun muassa käyttäjätutkimukseen perustuvat eri asiakasryhmien palvelupolut ja matkailualalle räätälöidyt trendikortit. Palvelumuotoilun avulla palveluista saadaan käyttäjälähtöisiä, tulevaisuuteen suuntaavia ja kannattavia. Sen keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Materiaaleja ja työkaluja tehtäessä on haastateltu ja havainnoitu matkailuyrityksiä ja heidän asiakkaitaan, vierailtu useissa referenssikohteissa sekä koottu ajankohtaista tietoa matkailualalta, palvelumuotoilusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Mallia on kehitetty ja testattu yhdessä Hämeen matkailualan yrittäjien kanssa.

Kaikki materiaalit löytyvät sivuilta www.palma.fi.

Materiaalit ja työkalut on koottu PALMA- Palvelumuotoilulla Uutta liiketoimintaa maaseudulle- projektin aikana vuosina 2018-2019. Projektin toteuttivat Lahden ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Suomi ja sen rahoitti Maaseuturahasto.

PALMA -hanke Hämeenraitin hankerekisterissä.

Lue PALMA -hankkeesta lisää Hämeenraitin blogista.

Kaikki