Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

PALMA-hanke hakee maaseudun yrityksiä mukaan hankkeeseen

PALMA-palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle- hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun palvelualan yrittäjien ymmärrystä palvelumuotoilun, kuluttajakäyttäytymisen ja digitaalisen markkinointiviestinnän merkityksestä palveluja kehitettäessä.
Hankkeessa on mukana kokeneita referenssiyrityksiä sekä kehittyviä maaseudun palveluyrityksiä Päijät- ja Kanta-Hämeestä.
Referenssiyritykset (Iloranta, Hahkialan kartano, Lehmonkärki ja Forlake) toimivat esimerkkeinä palvelumuotoilun hyödyntämisestä palvelukonseptien kehittämisessä. Tärkeää on hyvien käytäntöjen jakaminen ja toisilta oppiminen. Mukana olevat yritykset pääsevät verkostoitumaan ja ideoimaan uutta liiketoimintaa sekä saavat edellytyksiä yhteistyön syventämiseen.
Hanketta toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) ja ProAgria Etelä-Suomi. Hanke on Euroopan maaseuturahaston rahoittama ja se toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2019.
Parhaillaan haetaan mukaan maaseudun kehittyviä palvelualan yrityksiä hankkeeseen! Mukaan pääsee 30 yritystä Hämeestä. 
Mukana olevat yritykset pääsevät kasvattamaan ymmärrystä palvelumuotoilusta ja digitaalisesta markkinoinnista. Hankkeessa järjestetään työpajoja ja ammattimatkoja kiinnostaviin kohteisiin.
Teemoina työpajoissa ovat mm. tulevaisuuden kuluttajatrendit, asiakaskokemus ja -ymmärrys, tuotteistaminen (mm. maisema- ja ruokapalvelut) ja digitaalinen markkinointi.  Ensimmäinen työpaja järjestetään 18.9 Lehmonkärjessä Asikkalassa.
 
Ilmoittautuminen 18.9 Asikkalan Lehmonkärjessä pidettävään työpajaan:
https://etela-suomi.proagria.fi/tapahtumat/palma-tyopaja-1-matkailuyrityksen-tulevaisuuden-asiakkaat-10171
Ilmoittautuminen mukaan hankkeeseen:
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1515025&SID=489c3bde-dcfa-46f1-a6c2-ba17e53319c2&dy=1657528703
Lisätietoa hankkeesta:
https://www.lamk.fi/fi/hanke/palvelumuotoilulla-uutta-liiketoimintaa-maaseudulle
https://etela-suomi.proagria.fi/hankkeet/palma-9769

Kaikki