Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Päijät-Hämeen luonto on kultakimpale ja yhteistyöllä vielä suurempi

Suomen luonto ja siihen perustuva luontomatkailun kehittäminen ovat ollut nosteessa jo jonkin aikaa. Hyvät uutiset Suomen huomioimisesta parhaimpien matkailumaiden joukossa maailmassa ovat saaneet myös meidät suomalaiset entistä enemmän arvostamaan omaa ainutlaatuista luontoamme.
Myös Päijät-Hämeessä on herätty ymmärtämään, että täällä asutaan ja eletään varsinaisen kulta- ja luontokimpaleen päällä. Alueella on mittavat vesistöt, Päijänteen kansallispuisto sekä merkittäviä luontokohteita. Maisemaa hallitsevat maan parhaimmat metsät ja puhtaat vedet, joita Salpausselän aaltoilevat ja vaihtelevat maastomuodot rikastuttavat. Päijät-Hämeellä on loistavat mahdollisuudet saada luonto- ja hyvinvointimatkailun kasvusta osansa.
Mennään metsään -hanke kokosi yhdessä Salpausselkä Geopark -hankkeen kanssa järjestettyyn seminaariin yli 60 luontomatkailusta kiinnostunutta 30. elokuuta Sysmän teatteritalolle. Seminaarin puheenvuoroissa nousivat esiin juuri arvostuksen ja ylpeyden tärkeys oman alueen erityslaatuisuuttaa kohtaan. Tärkeää on ammentaa aidoista asioista, omasta alkuperästä ja paikallisesta elämäntyylistä.
On selvää, että monimutkaisessa maailmassa tarvitsemme monialaista osaamista. Oman osaamisen varassa emme useinkaan pärjää, vaan yhteistyössä eri toimijoiden välillä. Seminaarissa kehotettiin tekemään yhteiskehittämistä asiakkaiden kanssa sekä myös kilpailijayhteistyötä, koska palveluntarjoajat ja eri toimijat voivat luoda enemmän arvoa yhdessä. Asiakas kokee matkan kuitenkin kokonaisuutena, josta hyötyy parhaimmillaan useampi toimija ja yritys.
Hedelmällinen yhteistyö on tuottanut tulosta myös retkeilyreittien kehittämisessä Mennään metsään -hankkeessa. Kammiovuoren reitti Sysmässä ja Tiirismaan kierros Hollolassa ovat erinomaisia esimerkkejä siitä, miten reittejä on yhdessä kehitetty. Kunnat ovat olleet aktiivisia, reitit on kunnostettu Leader-rahoituksella, LAMKin opiskelijat ja eri alojen asiantuntijat ovat olleet tiiviisti kehittämisessä mukana sekä ylläpidosta ja huollosta on neuvoteltu kyläyhdistyksen kanssa. Ensisijaisen tärkeää on, että reittejä huolletaan ja ylläpidetään myös hankkeen jälkeen.
Reittien varteen on tuotu myös kohdetauluja, jotka kertovat alueen luonnosta sekä kulttuurihistoriasta ja -perinnöstä. Saatavilla olevan tiedon myötä alue avautuu aivan eri tavalla ja saa syvyyttä. Reittien parantamisesta hyötyvät matkailijat ja yritykset sekä paikalliset asukkaat.

Jättiläiset ja metsänhenki Tiirismaalla (graafinen suunnittelu: Ilona Puska, piirroskuvat: Paula Mäkinen)

 
Konkreettista tekemistä ja tuloksia opiskelijoiden työpanoksella
Tärkeää reittien näkyvyyden varmistamiseksi on ollut tuottaa viestintä- ja markkinointimateriaalia, jota voidaan alueella laajasti hyödyntää. LAMKin Muotoiluinstituutin valokuvauksen opiskelijat kuvasivat reiteillä kesällä 2017, ja työn lopputuloksena syntyi kahdeksan Youtube-videota, jotka herättävät reitit eloon.
Mennään metsään -hanke (1.1.2016-31.10.2018) on Visit Finlandin valtakunnallisen Outdoors Finland -katto-ohjelman alueellinen hanke, ja katto-ohjelman hallinnoimiin outdoorsfinland.com– ja outdooractive.com-portaaliin on viety reittikuvaukset kaikista mukana olevista reiteistä suomeksi, englanniksi ja saksaksi. Lisäksi portaaleihin on viety alueen yritys- ja kohdetietoja.
On ollut ilo olla mukana yhteistyössä, mikä on tuonut alueelle konkreettisia tuloksia ja parannuksia sekä maastoon että digitaalisesti nettiin kuvien, videoiden ja reittikuvausten muodossa.
 
Kirjoittaja: Niina Ihalainen työskentelee Mennään metsään -hankkeen projektipäällikkönä.
 

Kaikki