Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Päijänne-seminaari, Korpilahti

Aika: 3.10.2018, klo 9-16
Paikka:  Alkio-opisto, Tähtiniementie 26, 41800 Korpilahti
Lahden ja Jyväskylän keskustoista järjestetään maksuttomat kuljetukset, kyytiin myös matkan varrelta.
Tule vaikuttamaan Päijänteen alueen kestävän ja vastuullisen toiminnan kehittämiseen! Maksuton seminaari on tarkoitettu kunnille, yrityksille, koulutus- ja tutkimusorganisaatioille, järjestöille, yhdistyksille, alueen asukkaille sekä kaikille kiinnostuneille.
Ohjelma:
9.00 Ilmoittautuminen alkaa, aamukahvit ja toimijatoriin tutustuminen
10.00 Seminaarin avaus
10.15 Vastuullisuus ja yhteistoiminnan mallit
Antti Lippo, kaupunkiratkaisujen asiantuntija, Demos Helsinki
10.50 Brändi vai kertomus? Kohti vuorovaikutteista elinvoimakehittämistä
Ilkka Luoto, yliopistonlehtori, Vaasan yliopisto, Aluetiede
11.20 Unescon biosfäärialueet kestävän toiminnan yhteistyöfoorumina
Pohjoisten biosfäärialueiden NordMAB-verkosto esittäytyy, haasteltavina Ruotsin ja Tanskan aluekoordinaattoreita
12.00 Omakustanteinen lounas ja toimijatoriin tutustuminen
Toimijatorilla esittäytyvät kestävyyden ja vastuullisuuden suunnannäyttäjät. He kertovat käytänteistään, toimintatavoistaan ja innovaatioistaan.
13.15 Katsaus Unescon biosfäärialuetoimintaan
Tuloksia Päijänne Brändiksi -hankkeen selvityksistä
13.45 Teemalliset työpajat käynnistyvät, sisältää iltapäiväkahvin
Teema 1: Kestävä matkailu ‒ Miten luodaan Päijänne-kokemus?
Teema 2: Hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö Päijänteellä ‒ Miten se tehdään? Asuminen, palvelut, koulutus, aktiiviset yhteisöt, elinkeinot ja yrittäjyys
Teema 3: Päijänteen puhdas vesi nyt ja tulevaisuudessa ‒ Miten se tehdään? Kasvatus, osaaminen, innovaatiot, yritysvastuu, monialainen yhteistyö
Teema 4: Tuotteet läheltä, puhtaasti Päijänteeltä ‒ Miten edellytykset kestävälle tuotannolle, jalostukselle ja kuluttamiselle? Kiertotalous, biotalous, ruokaketju
15.40 Työpajojen yhteenveto ja päätössanat
16.00 Seminaari päättyy
Ilmoittaudu mukaan ti 25.9. mennessä osoitteessa: www.aitomaaseutu.fi/tapahtuma/paijanne-seminaari
Seminaarin järjestää Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun Päijänne Brändiksi -hanke. Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ja Hämeen ELYkeskuksilta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Seminaarin yhteistyökumppaneita ovat Alkio-opisto ja ProPäijänne ry.