Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Ojat kuntoon kestävästi Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Vuoden 2016 lopussa Kanta- ja Päijät-Hämeessä käynnistyi Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoima OK – Ojat kuntoon –hanke, jonka tavoitteena on tiedotuksen avulla parantaa maa- ja metsätalouden peruskuivatusta ja sitä kautta toiminnan kannattavuutta. Kaikille avoin ja maksuton aloitusseminaari järjestetään 4.5. Hämeenlinnassa.
Ojat kuntoon -hankkeessa jaetaan tietoa uudistuneiden ohjeistusten ja luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetelmien soveltamisesta maa- ja metsätalouden kuivatushankkeissa, jotta tulva- ja vesiensuojelu sekä luonnon monimuotoisuus otettaisiin entistä paremmin huomioon. Keskeisenä tavoitteena on kannustaa maanomistajia ja ojitusyhteisöjä toteuttamaan ojien kunnostushankkeita nykyaikaisilla menetelmillä. Muita kohderyhmiä ovat ojitushankkeiden suunnittelijat, urakoitsijat, vesiensuojeluyhdistykset, neuvontaorganisaatiot ja valvontaviranomaiset.
Hanke jakautuu neljään osatehtävään, jotka ovat: peruskuivatuksesta ja kunnostusojituksesta tiedottaminen, vanhojen ojitushankkeiden digitointi paikkatiedoksi, ojitusyhteisöjen ja metsänomistajien aktivoiminen 2-4 pilottialueella sekä vesiensuojelurakenteiden kunnossapidon ohjeistus ja pilottikohteet.

Ojaan rakennettu pohjapatojen ja laskeutusaltaiden ketju hidastaa veden virtausta, jolloin kiintoaine ja siihen sitoutuneet ravinteet laskeutuvat altaan pohjalle ja vesi puhdistuu. Altaat tulisi suunnitella siten, että niihin kertyvä liete voidaan helposti tyhjentää. Kuva Henri Solismaa
Tiedotusta ja käytännön esimerkkejä
Torstaina 4.5. aamupäivällä järjestetään HAMKin Visamäen toimipaikassa Ojat kuntoon -hankkeen aloitusseminaari, jonka aiheina ovat hankkeen esittely, Hämeen pelto- ja metsäojitusten tausta, nykytila ja tarpeet tulevaisuudessa, ojien kunnossapidon rahoitusmahdollisuudet sekä valuma-aluetarkastelu peruskuivatuksessa. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton.
Kesäkuun alussa 7.6. järjestetään koko päivän bussiretki Loviisanjoen valuma-alueelle, missä tutustutaan Hardombäckenin peruskuivatushankkeeseen. Matkalla vieraillaan mm. salaojaputkia valmistavan Uponorin tehtaalla Nastolassa. Matkalle lähdetään Hämeenlinnasta ja Lahdesta. Maksuttoman retken kohderyhmänä ovat maanomistajat, ojitusyhteisöjen edustajat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.
Kohti valumavesien kokonaisvaltaista hallintaa
Perinteisesti maatalouden ja metsätalouden kuivatus on toteutettu toisistaan erillisinä hankkeina, vaikka vesistökuormituksen ja tulvavesien hallinnan näkökulmasta maankuivatusta tulisi tarkastella valuma-aluetasolla. Valuma-aluetason tarkastelulla voidaan myös tehostaa kuivatushyötyjä, kun pelto- ja metsäojitushankkeet voidaan suunnitella tukemaan toisiaan. Ojat kuntoon –hankkeessa pyritään lisäämään maa- ja metsätalouden kuivatuksen toimijoiden yhteistyötä, jotta valuma-alueajattelu ja kokonaisvaltainen valumavesien hallinta tulisi osaksi kuivatushankkeiden käytännön toteutusta.
OK – Ojat kuntoon –hanke toteutetaan 1.11.2016-31.12.2019 välisenä aikana Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Päätoteuttaja on Hämeen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Etelä-Suomen Salaojakeskus, Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme ry, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry sekä Tapio Oy. Hanke on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ja se toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 tuella.
Metsäojaan tehty pohjakynnys hidastaa veden virtausta. Kynnyksillä voidaan vähentää uomaeroosiota ja kiintoaineen kulkeutumista. Kuva: Petra Korkiakoski
Pääkuva: Ojan luiska voidaan porrastaa tulvatasanteeksi, jolloin saadaan lisätilaa tulvavesille. Kuivana aikana ojan kapeassa alivesiuomassa säilyy virtaus, mikä vähentää ojan umpeenkasvua. Kuva: Petra Korkiakoski

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tilaisuuksiin:
OK – Ojat kuntoon, www.hamk.fi/ojatkuntoon
Petra Korkiakoski, projektipäällikkö
Hämeen ammattikorkeakoulu
puh. 050 4431 229
sähköposti: etunimi.sukunimi@hamk.fi
 
 

Kaikki