Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Ojat kuntoon, Hämeenlinna

Aika: 15.3.2018 klo 9—14.30
Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, Visamäki, Vankanlähde 9
Tervetuloa OK – Ojat kuntoon –hankkeen järjestämään Johdatus ojitusisännöintitilaisuuteen 15.3.2018 Hämeenlinnassa!
Ojitusisännöinti on uusi ympäristöliiketoiminnan ala, joka on muodostumassa ojitusyhteisöjen toiminnan tuke-miseksi. Koulutustilaisuudessa käydään läpi yleisellä tasolla kuinka ojitus on järjestelty Suomessa, ojitusyhtei-söjen oikeuksia ja velvollisuuksia, millaisia tehtäviä tulevat ojitusisännöitsijät hoitavat, ojituksen ympäristöasi-oita jne. Tämä johdantokurssi on kohdistettu erityisesti tieisännöitsijöille tai muille vastaaville tahoille, joilta hanke- ja valvontaosaaminen löytyy jo valmiina, mutta joille ojitusasiat ovat uudempia.
Tilaisuuden kohderyhmää ovat maanviljelijät, metsänomistajat, ojitusyhteisöt sekä muut aiheesta kiinnostuneet.
OHJELMA
8.30 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvi
9.00 Tervetuloa
9.15 Jaana Ojala-Järvi, Hämeen ELY-keskus: Kuivatuksen ja ojitusyhteisöjen perusteet
10.15 Outi Leppiniemi, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Ojitusisännöitsijän työtehtävät ja ojitus-hankkeen eteneminen
Markku Punkari: Käytännön kokemuksia ojan peruskorjaushankkeesta
11.15 Lauri Laaksonen, Kanta-Hämeen mhy: Metsäojitukset
11.45 Lounas, omakustanteinen
12.30 Kaisa Västilä, Aalto-yliopisto: Ympäristöasiat ojituksessa
13.30 Kahvit ja keskustelulle aikaa – asiantuntijat neuvovat ajankohtaisissa asioissa
14.30 Tilaisuus päättyy
Seminaari on osallistujille maksuton.
Lisätiedot: Minna Palos, 040 567 7627 tai minna.palos@hamk.fi
Ilmoittautuminen 7.3. mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/DAD9DD5CFB17FD58
OK – Ojat kuntoon –hanke toteutetaan 1.11.2016-31.12.2019 välisenä aikana Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Hanke on Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittama ja se toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 – 2020 tuella.