Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Oikea-aikainen investointi mahdollistaa urheiluseuran kehittymisen

Leader-ryhmien tuki auttaa urheiluseuroja aloittamaan ja kehittämään toimintaansa. Tuella on suuri merkitys lasten ja nuorten urheilukipinän sytyttämisessä ja sen kautta syrjäytymisen ehkäisemisessä sekä myöhemmin työkyvyn ylläpitämisessä, sanoo Hollolan Urheilijat -46 Ry:n puheenjohtaja Henri Rauhamäki.

Rauhamäen mukaan on tärkeää, että jokaiselle nuorelle voidaan tarjota heidän omien halujensa mukaista liikuntaa, siinä omassa tutussa ja turvallisessa porukassa.

— Tämä edesauttaa kaikilta osin liikunnan riemun syntymistä. Ei ole merkitystä pärjääkö lappu rinnassa kilpailuissa tai kellon mukana, jossain tapahtumassa vaan oleellista on se, että nuoret liikkuisivat mahdollisimman monien lajien parissa mukavassa yhteisössä, Rauhamäki jatkaa.

Rauhamäellä on pitkä kokemus nuorten ja urheilun parissa työskentelyssä aikaisemmin virkatyössään Hämeen Rykmentissä. Nykyisin Rauhamäki on Hollolan urheilijat -46 ry:n puheenjohtaja, joka on nimensä mukaisesti vuonna 1946 perustettu monilajiseura.

— 70-luvulla yleisurheilu oli aktiivinen ja seuran menestyksen avain. 80-luvulta lähtien ampuma- ja maastohiihto ovat nousseet seuran merkittävimmiksi urheilulajeiksi. Seuran viralliset urheilulajit ovat tällä hetkellä hiihto, suunnistus, soutu ja ampumahiihto. Sen lisäksi seuralla on oma kirkkovene. Seurassa on noin 700 rekisteröitynyttä jäsentä, joista moni on usean jaoston toiminnassa mukana, Rauhamäki kertaa seuran kokoa.

Kesäisin seura järjestää suunnistuskoulua, muina aikoina suositteluja ovat urheilu- ja hiihtokoulu sekä ampumahiihtokerho. Sen lisäksi seuralla on erilaisia valmennusryhmiä hiihtoliiton periaatteiden mukaisesti ja tähtiseura-hanke on menossa.

— Seuralaiset ovat aktiivisia talkoolaisia alueen tapahtumissa. Seura järjesti muun muassa Jukolan viestin muutama vuosi sitten Hälvälässä yhdessä Lahden suunnistajien kanssa ja vuosittain järjestetään Finlandia-hiihto yhdessä Lahden Hiihtoseuran kanssa. Lähivuosien haasteena on Fin5 -suunnistustapahtuma ja rulla-ampumahiihdon SM-kisat, Rauhamäki kertoo seuran aktiivisesta toiminnasta.

Leader-tuella investoidaan ja uudistetaan toimintaa

Viime vuonna Hollolan urheilijat hakivat Leader-tukea latukoneinvestointiin.

— Uusin investointi on latukone, johon saimme Leader Etpähältä tukea. Tämä tuki tuli kyllä tarpeeseen, muuten seuralla ei olisi ollut varaa näin suureen investointiin. Latukone on meille kuitenkin tärkeä toiminnan ylläpitämisessä. Tänä talvena olemme ajaneet sillä jo yli 100 tuntia mikä on paljon, Rauhamäki kertaa investoinnin merkitystä seuralle.

mies ja latukone kuvattuna suoraan edestäpäin.

Latukoneella ajetaan Finlandia-hiihdon rataa ennen tapahtumaa sekä ylläpidetään Hälvälän ampumaradan latuverkostoa. Investoinnilla on ollut tarkoitus vastata Finlandia Hiihdon radan kehitystarpeisiin ja Hälvälän ampumaurheilukeskuksen ampumahiihtäjien harjoitusolosuhteiden ympärivuotiseen kehittämiseen.

Hollolan urheilijoille Leader-toiminta oli tuttua jo ennen investointituen hakemistakin. Aiemmin yhteistyössä Hälvälän ampumaurheilukeskus Ry:n kanssa on toteutettu Hälvälän ampumaradan ympäristöselvitys ja -kunnostus -hankkeet.

— Hankkeiden tarkoituksena on ollut saattaa ampumarata vastaamaan nykyaikaisia ympäristövaatimuksia sekä turvallisuuden parantaminen lajin harrastajille muun muassa asfaltoitua rullarataa pidentämällä ja sen valaistusta parantamalla, Rauhamäki kertoo.

Hälvälän ampumarata on Etelä-Suomen ainoa paikka, jossa ampumahiihtoa voi harrastaa ympäri vuoden lajinomaisesti. Muut vastaavat lähimmät ampumaradat harjoitusolosuhteet löytyvät Vuokatista, Seinäjoelta ja Jalasjärveltä. Näin ollen paikalle saapuu harrastajia muualta Etelä-Suomesta pitämään harjoitusleirejä ja tehostettuja viikonloppuja.

ampumarata ja hiukan latukonetta.

— Ampuma- ja maastohiihtäjälle käyttäjäturvallinen ja tarpeeksi vaativa rata on tärkeä verrattuna vaihtoehtoon, jossa hiihdetään yleisillä liikenneväylillä muun liikenteen seassa. Sen lisäksi rata on valaistu ja voimme järjestää siellä kilpailutapahtumia. Näiden tapahtumien kautta saamme näkyvyyttä ja uusi yhteistyömahdollisuuksia eri tahojen kanssa. Näin investoinnit avaavat seuralle lajitoiminnan tasonnoston ohella uusia tapoja tavoitella laaja-alaisempia yhteistyö kumppanuuksia varainhankinnan tueksi, Rauhamäki toteaa.

Liikunnan kipinän tarjoaminen urheiluseuran tärkein tehtävä

Rauhamäki näkee paikallisten urheiluseurojen tukemisen merkittävänä panostuksena lasten ja nuorten tulevaisuuteen ja sitä kautta esimerkiksi tulevaisuuden työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen.

Seuralle on ollut tärkeää, että Leader-hankkeilla on saatu aikaan sellaisia asioita, joita muuten seuran resursseilla olisi ollut vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa.

Rauhamäki kiittelee alueen Leader-toimijoita näkemyksellisyydestä sen suhteen, minkälaista toimintaa alueella tarvitaan, kun katsotaan isoa kuvaa.

— Nämä hankkeet ja parannukset tuovat seuralle mahdollisuuden kehittää sekä omaa toimintaa että tapahtumia, joissa seura on mukana. Kiertäessäni Suomen ampumahiihdon A-maajoukkueen kanssa maailmalla ymmärsin olosuhteiden olevan avainasemassa lajien kiinnostavuuden näkökulmasta. Tämän lisäksi yksilölajit ovat tulevaisuudessa suuren haasteen edessä harrastajamäärien ylläpitämisessä Suomessa, Rauhamäki mainitsee.

Haastetta tuo Rauhamäen mukaan se, että aiemmin yksilölajeissa vanhemmat ovat olleet aktiivisesti mukana seurojen toiminnassa joko valmentamassa tai talkootöissä kun taas joukkuelajipuolella on jo pitkät perinteet sillä, että vanhemmat vain tuovat ja vievät lapsia harrastukseen.

— Vanhemmat haluavat jättää lapsensa laadukkaaseen ohjattuun harrastukseen ja siihen suuntaan meidän pitää kehittää toimintaamme myös yksilölajeissa eli seuralla pitää olla varaa palkata osaavia valmentajia, ja toimintaolosuhteiden pitää olla harjoitteluun soveltuvat, Rauhamäki huomioi.

Hiihtoharrastuksen räjähdysmäinen kasvu ja muutenkin kestävyyslajien kuten vaikka polkujuoksun nousu on huomattu myös Hollolan urheilijoilla. Kasvavaan kysyntään on pyritty vastaamaan järjestämällä myös aikuisille hiihtokoulua ja erilaisia yritystapahtumia, jotta aikuiset löytäisivät liikkumisen kipinän. Samalla he innostavat omia lapsiaan harrastuksen pariin.

Vaikka Finlandia-hiihdon peruminen tänä vuonna korona-pandemiasta johtuen oli seuran rahoitukselle hankala asia, ei Hollolan urheilijat siitä onneksi lannistuneet.

— Vaikka tasokkaiden kokonaisvaltaisten liikunta- ja harrasmahdollisuuksien luominen kunnan alueelle ei ole seuran ydintoimintaa, pyrimme olemaan myös sillä saralla jatkuvasti aktiivisia. Uskomme olosuhteiden luomiseen tehtyjen investointien näkyvän tulevaisuudessa positiivisesti meidän harrastajamäärissä, Rauhamäki summaa seuran tulevaisuutta.

Kaikki