Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Monimuotoisuus on Niipalan tilan vahvuus

Hollolaisen Niipalan tilan vihannesmyymälä Retiisin takahuoneesta kuuluu iloista puheensorinaa. Johanna ja Mikko Niipalan opastuksessa on aamusta viereisen Hälvälän koulun alkuluokkaryhmä. He ovat tulleet tilavierailulle tutustumaan luomuviljelyyn ja tilalla käytettäviin työkoneisiin. Monta pientä kättä nousee pystyyn, kun Johanna tarjoaa tuoreita vihannesmaistiaisia.

Kipinä monimuotoiseen maaseutuyrittämiseen lähti Mikon sukutilan pelastamisesta.

– Mietimme, että tämä on hyvä elinympäristö perheelle, ja maaseutuyrittäjyys tuli sitten osana pakettia. Itse uskon maaseudun mahdollisuuksiin tulevaisuudessa, mutta sitä pitää vain kehittää uudesta näkökulmasta ja antaa sille eri tavalla arvoa kuin aiemmin, Mikko Niipala miettii.

– Tykkään siitä, että tässä on paljon vapautta ja voi kehittää asioita itselle kiinnostavaan suuntaan, hän jatkaa.

Alkutuotannon lisäksi helposti saavutettava sijainti ja maalaismiljöö vaikuttivat positiivisella tavalla suunnitelmiin. Maisemaa lähdettiinkin heti laittamaan rakennusten lisäksi kuntoon, koska viljelyn ohella Niipalat halusivat panostaa matkailuun, kokemuksiin ja vuokrattaviin juhlatiloihin. Ely-keskukselta tila sai investointitukea päärakennuksen ja muiden tilojen kunnostamiseen. Viljelyn alkuun laittamiseen Mikko Niipala sai myös nuoren viljelijän aloitustukea, jota voi hakea tilanpidon aloittamiseen Ely-keskukselta.

Mikko Niipala myy tuotteitaan tilamyymälä Retiisissä suoraan asiakkaille.

– En ole maatilan lapsi ja maatilan askareet eivät siten ole minulle tuttuja vaan olen joutunut opettelemaan ne alusta asti. Toinen monimuotoisuuteen vaikuttava seikka oli, että alkutuotannolla ei enää elätä itseään, ellei lähde mukaan johonkin erityiskasvituotantoon vahvasti. Siinäkin ammattitaidon kehittäminen on pitkäjänteinen prosessi. Minulle itselleni on tutumpaa matkailutoiminnan pyörittäminen ja ajattelin, että se olisi helpommin tuotteistettavissa ja myytävissä laajemmalle joukolle asiakkaita, Mikko Niipala kertoo.

– Nuoren viljelijän aloitustuki oli erityisen tärkeä, jotta uskalsimme vihannesviljelyyn lähteä, koska se oli alussa myös iso opettelun paikka. Aloitustuen merkitys oli siinä siis todella ratkaiseva, Niipala kertaa.

Niipala kertoo tukien ja erilaisten hankkeiden löytämisen ja hakemisen olevan jatkuva käynnissä oleva prosessi, jossa samalla etsitään myös uusia yhteistyökumppaneita ja tilan suuntaa. Toisaalta hän muistuttaa myös, että vaikka tukea saa kyllä investointeihin ja aloittamiseen, moni hyvä idea kuolee käynnistämisvaiheessa, johon tukea on vaikeammin löydettävissä.

– Ideoiden pitäisi kantaa hedelmää todella nopeasti vain muutamassa vuodessa. Tämä aiheuttaa aikataulupaineita esimerkiksi meidän omassa tilanteessa, jossa tilan toiminta ei siirry sukupolvelta toiselle, vaan aloitetaan tyhjästä.

Niipalan tilan rakennuksia on kunnostettu modernin valoisiksi.

Luomu ja kotimaan matkailu nosteessa tulevaisuudessa

Tutkimuksien mukaan luomun markkinaosuus kasvaa kokoajan ja luomuviljojen hinta on ollut viime vuosina myös hyvä. Tähän uskoo myös Mikko Niipala.

– Valtakunnallisten tilastojen mukaan luomutilat ovat valtakunnallisesti tehneet paremman tuloksen kuin perinteiset viljatilat. Toivon ja uskon, että luomulla on hyvä tulevaisuus. Se on valtavirtaistunut ja jatkaa varmasti valtavirtaistumistaan tulevaisuudessakin.

Kohderyhmän tavoittaminen suoraan tilan asiakkaaksi on haastavaa, vaikka töitä sen eteen tehdäänkin. Niipala toivoo, että myös Hämeessä uskallettaisiin panostaa luomuun tulevaisuudessa enemmän ja nähdä lisäarvoa siinä, että esimerkiksi ravintolat saisivat lähellä tuotettuja luomuvihanneksia suoraan keittiöihinsä.

– Hollolassa on muutoin ollut todella hyvä yrittää ja yhteistyökumppaneita on löytynyt läheltä, mutta lisääkin vielä tarvitaan. Olemme vielä tilan ja yhteistyönkin kanssa alkutekijöissä, kun osa rakennusprojekteistakin on vielä kesken. Tila työllistää kuitenkin jo muutaman muunkin paikallisen ihmisen meidän lisäksi, Niipala kertoo.

Lähikoulun kanssa yhteistyö alkoi oman lapsen koulun alkaessa. Niipalan tila on harvoja retkikohteita johon lapset voivat kävellä koululta helposti.

– Tulevaisuudessa toivomme tilan pysyvän kasvu-uralla ja erilaisten yhteistyömahdollisuuksien kasvavan alueella. Uskon, että tämän tyyppisessä monimuotoisuudessa on erityisesti kaupunkia lähellä olevien maaseudun tilojen tulevaisuus. Mikko Niipala päättää.

Pihamaisema on tärkeä osa tilan kokonaisuutta.

Niipalan tilan nettisivut löydät osoitteesta niipalantila.fi

Kaikki