Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

BLOGI | Mitä vaikuttavuus tarkoittaa?

Hämeenraitin kuluvan vuoden teemana on vaikuttavuus.

Hankkeilla haetaan aikaan muutosta toimialueensa ihmisiin, yhdistyksen tai yrityksen toimintaan. Muutoksilla taas on vaikutusta siihen mitä toiminta tulevaisuudessa tulee olemaan ja vaikuttavuutta se, kuinka hyvin toiminnalla onnistutaan saavuttamaan toivotut tulokset. Jotta vaikutuksia ja vaikuttavuutta pystyttäisiin siis arvioimaan ja mittaamaan, toiminnalle on asetettava tavoitteet, jotka kertovat saavutetuista aikaansaannoksista.

Vähän lisää asiaa pyöritellessä oman lisämausteensa mukaan tuo se, että tulokset, muutokset ja vaikutukset eivät aina ole määrällisesti mitattavia. Ne ovat kokemuksia, tunteita, ajatuksia ja niiden muuttumista, osallisuutta, yhteisöllisyyttä, elämänlaadun parantumista, intoa ja uskoa. Toinen mauste on hankkeiden erilaisuus. Isompia ja pienempiä, alueellisia ja paikallisia. Pienikin hanke on suuri tekijöilleen ja vaikuttavuutta tulee arvioida suhteessa kokonaisuuteen.

Tätä kaikkea me Hämeenraitissa pyrimme parhaamme mukaan kuluvan vuoden edistämään. Juurruttamaan vaikuttavuutta osaksi hankemaailmaa, jotta hankkeiden hyödyt ja vaikutukset kanssaihmisiinsä ja koko seudulle saataisiin tehokkaasti näkyviin.

Vaikutukset ja vaikuttavuus eivät ilmene hetkessä. Todellinen tilanne tulee usein esiin vasta kun hyvä tovi hankkeen päättymisestä on kulunut, kun muutos on laskeutunut osaksi arkea. Siksipä nyt uuden hankekauden kynnyksellä on hyvä aika luoda tavoitteita. Laatia mittaristoa vauhdille ja vaikuttavuudelle ja saada entistä tehokkaammin esiin kaikki se hyöty, mitä hankkeet tekijöilleen ja maaseutualueille tuovat.

Tätä työtä tukemaan toteutamme näin alkajaisiksi kyselyn kaikille Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimiville, maaseuturahoitusta joko Leader-ryhmältä tai Hämeen ELY-keskukselta saaneille hankkeille. Tavoitteena on koota hankkeiden toteuttajien omia ajatuksia siitä, millaisia alueellisia muutoksia ja vaikutuksia toiminta on saanut tai tulee saamaan aikaan. Tämän jälkeen työ jatkuu pilottihankkeiden kanssa mittaristoa työstäen. Työn tuloksista kuulet tänä vuonna tasaiseen tahtiin. Myös Raittiriihen teemana on tämän vuoden ajan vaikuttavuus.

Vaikuttavuuskysely kolahtaa virtuaalipostilaatikkoon piakkoin. Autathan meitä tässä työssä ja vastaat omalta osaltasi kysymyksiin. Samassa kyselyssä on muutama kysymys myös Hämeenraitin viestinnän tuleveisuudesta sekä Leader-ryhmien tulevasta työstä.

Hämeenraitti II on maaseuturahoituksen viestintähanke. Hankkeessa yhtenä osiona on vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen. Vaikuttavuusosiota koordinoi blogin kirjoittanut Johanna Henttinen, vaikuttavuus@hameenraitti.fi

Kaikki