Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Mietteitä puheenjohtajuudesta

Kaksi vuotta sitten siirtyi Päijänne-Leader ry:n puheenjohtajuus Asikkalaan.  Koska olin ollut Asikkalan edustajana hallituksessa, tehtävää ehdotettiin minulle. Aluksi tuntui haastavalta ottaa homma vastaan, mutta kun tiesin, että hallituksessa on monipuolista osaamista –  ja varsinkin toimiston ammattitaitoinen henkilökunta tukenani, ei enää hirvittänyt. Kokemusta maaseudun ja kylien kehittämisestä minulle on kertynyt usean vuoden ajalta erilaisissa työryhmissä, oman kotikyläni hankkeissa ja myös valtakunnallisessa Lomalaidun ry:n kylämatkailun kehittämisprojektissa, jossa mukana olo antoi mahdollisuuden tutustua eripuolilla maata oleviin kyliin ja todeta kuinka moninainen on Suomen kylien kirjo.
Päijänne-Leaderin toiminta-alue käsittää kuusi kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa, Sysmä). Kaikista kunnista on tullut hankehakemuksia ja samalla on voinut tutustua kuntien yhdistyksiin ja ihmisiin niiden takana. Monissa hankkeissa on ollut hienoa nähdä alueiden aitoa halua kehittää omaa yhteisöään ja ympäristöään. Talkootyö on edelleen maaseudun yksi voimavara, myös suurten ikäluokkien palaaminen vapaa-ajan tai jopa pysyvinä asukkaina maalle on tuonut paljon osaamista ja tietotaitoa kyliin.
Yhtenä  Leader-toiminnan perusajatusta toteuttavana hankkeena näen Vanhan Vääksyn kehittämisyhdistyksen  Kulttuuriympäristöstä hyvinvointia ja liiketoimintaa -hankkeen. Siinä ruohonjuuritason aloitteesta herättiin huomaamaan oman ympäristön hienoudet ja mahdollisuudet. Yhdessä saatiin paljon aikaiseksi, ja toiminta jatkuu vuosittaisena sadonkorjuumarkkinoiden tapahtumana.
HYRRÄ ja byrokratia, sähköiseen järjestelmään siirtyminen, tuotti alussa paljon harmaita hiuksia työntekijöille ja myös hakemusten tekijöille. Vieläkään ei voi olla tyytyväinen siihen, miten asia eteni. Puheenjohtajille järjestetyissä MAVI:in tilaisuuksissa on tullut kovasti palautetta siitä, ettei yhdistyksissä aina löydy henkilöä, jolla on osaamista sähköisten hakemusten tekoon, mikä taas työllistää toimiston työntekijöitä ja voi olla este hyvien ideoiden löytymiseen. Joustavasti on tästäkin selvitty kehittämällä matalan kynnyksen hankkeita, joita Päijänne-Leaderissä ovat Yhteisö- ja Nuoriso-Leader sekä teemahanke Kylien pienet investoinnit.
Puheenjohtajakausi on antanut paljon mieleenpainuvia kokemuksia ja ilon nähdä, että maaseutu elää ja voi hyvin.

Kirjoittajana oli tällä kertaa kyläaktiivi Hellevi Tupala, joka toimii Päijänne-Leader ry:n hallituksen puheenjohtajana. Hellevi on aktiivinen kylätoimija ja muun muassa palkittu Kalkkisten tonttu -tittelillä.
 
 
 
 
 

Kaikki