Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Mennään metsään kehittää Päijät-Hämeen vaellusreitistöä

Mennään metsään -hanke kehittää Päijät-Hämeen vaellusreittien teknistä laatua ja elämyksellisyyttä. Samalla tarkoituksena on kasvattaa alueen elinkeinoa ja vetovoimaisuutta ja tietysti saada ihmiset liikkumaan luonnossa.
Luontomatkailu on yksi nopeimmin kehittyvistä matkailun osa-alueista ja nouseva trendi maailmalla. Myös Hämeestä löytyy paljon puhdasta ja ruuhkatonta luontoa, josta matkailijat tai alueen asukkaat voivat nauttia ja jota yritykset voivat hyödyntää liiketoiminnassaan.
− Meillä on valtakunnallisesti paljon reittejä, mutta niitä kaikkia ei ylläpidetä tai viitoiteta tai niitä ei ole merkitty kartta-aineistoon. Mennään metsään -hankkeessa valitsemme Päijät-Hämeestä keskeiset vaellusreitit ja -kohteet ja huolehdimme, että niiden tekninen laatu saadaan kuntoon, projektipäällikkö Pirjo Räsänen Lahden ammattikorkeakoulusta kertoo.

Kartoitettaviksi kohteiksi valikoituvat reitit, joilla on paras tai potentiaalisin mahdollisuus tuottaa alueellista hyvinvointia alueen asukkaille ja paikalliselle elinkeinolle sekä matkailijoille. Reittien pitää myös olla hyvin saavutettavissa. Päijät-Hämeestä mukaan on valittu viisi kohdetta: Tiirismaan, Messilän ja Lapakiston alueet Lahdessa, Vierumäen alue Heinolassa, Kammiovuori Sysmässä sekä Asikkalan ja Padasjoen kuntien Päijänne-Ilves, Aurinko-Ilves yhteyksineen Evon retkeilyalueeseen. Näiden alueiden reiteille tehdään ylläpito- ja huoltosuunnitelma. Tarkoituksena on myös kehittää Päijät-Hämeen pyöräilyreittejä sekä melonta-alueita.
− Samalla ylläpitotehtäviin etsitään vastuutaho. Reittien ylläpidosta ja huollosta vastaa yleensä kunta, jolla on sopimuspartneri toteuttamassa toimia, Räsänen sanoo.
Pirjo Räsäsen mukaan reitistöjen suunnitteleminen eri käyttäjäryhmien mukaan on tärkeää. Toiset menevät metsään etsimään hiljaisuutta ja rauhaa, toiset taas retkeilevät porukassa ja ylläpitävät samalla sosiaalisia suhteita.
− Metsäalueita ja niiden rakenteita voidaan suunnitella eri tavoin. Esimerkiksi pysähtymispaikat ja penkit voidaan sijoitella niin, että ne mahdollistavat joko toisten ihmisten kohtaamisen tai yksinolon.
Yhteistyö kunniaan
Lahden ammattikorkeakoulu LAMK on panostanut luontomatkailuun ja vetää nyt kahta kansallisesti merkittävää luontomatkailuhanketta. Outdoors Finland on mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisohjelma, jota hallinnoi Visit Finland. Virtuaaliluonto-hankkeessa tuotetaan puolestaan virtuaalisia luontoelämyksiä. Alueellisina hankkeina LAMK toteuttaa Mennään metsään- ja Salpausselkä Geopark -hankkeita.
−  Mennään metsään hanketta vetää projektipäällikkö Niina Ihalainen, itse vastaan Outdoors Finlandin luonto- ja reitistökohteiden suunnittelusta ja elämyksellisyydestä, Pirjo Räsänen kertoo.
Mennään metsään -hankkeessa tehdäänkin tiivistä yhteistyötä toisten luontomatkailuhankkeiden sekä muun muassa paikallisten toimintaryhmien ja Lahti Regionin kanssa. Yhteistyö on yksi hankkeen suurista linjoista.
− Aiemmin meillä saattoi olla samalla alueella monta hanketta päällekkäin, nyt kokonaisuus on hallinnassa ja kaikki tietävät mitä toinen tekee. Se, että olemme päässeet tekemään yhteistyötä hankkeiden kesken, on ollut iso muutos valtakunnallisesti, Pirjo Räsänen toteaa.
Hanketoimijoiden lisäksi Mennään metsään -hankkeessa yhteistyötä vahvistetaan kunnan ja alueen matkailuyritysten kanssa. Mukana on myös ruohojuuritason toimijoita, joita saadaan paikallisten Leader-toimintaryhmien kautta.
Tärkeä viestintä
Mennään metsään tuottaa reiteistä monikanavaista viestintämateriaalia. Reitistömateriaalin voi ladata omana tiedostonaan sekä GPS-laitteeseen ja Google Maps -palveluun että printata paperiversiona.
− Monikanavaisuus on tätä päivää. Nykyään tiedetään, että matkan eri vaiheista katsotaan tietoa eri kanavista kuten verkosta tai mobiilipäätteistä. Toisaalta ihmiset kaipaavat painettua esitettä. Metsässä ei myöskään aina toimi kännykkä, Pirjo Räsänen hymyilee.
Tietysti reitit löytyvät myös verkkosivuilta ja ne ovat helposti siirrettävissä vaikkapa kunnan tai paikallisen matkailuyrityksen sivuille.
−Tiedot ovat ilmaisia, koska tarkoituksena on jakaa tietoa mahdollisimman paljon. Toivottavasti reitistötieto ja -info tavoittaa paikalliset asukkaat, matkailijat ja kesämökkiläiset.
Tavoitteena on tietysti myös saada ihmiset menemään metsään.
−  Tietoisuus luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin on lisääntynyt erilaisten tutkimusten kautta. Luonnossa liikkuminen on matalankynnyksen liikuntaa ja reitit kiinnostavat, jos ne ovat helposti saavutettavissa. Jos ihmiset pääsevät liikkumaan helposti, on sillä kansantaloudellisestikin isoja vaikutuksia, Räsänen miettii.
− Hyvin hoidetut vaellusreitit, joissa on infopiste, karttoja ja muuta materiaalia, vetävät enemmän ihmisiä. Se taas antaa seudun elinkeinolle mahdollisuuksia, joista hyötyvät niin kahvilat, ravintolat kuin majoitus- ja ohjelmapalvelutkin. Hyvin hoidettuna reitistöt vaikuttavat koko alueen elinkeinoon, Pirjo Räsänen summaa.
 
 

Teksti ja kuvat: Ulla Harju / Hämeenraitti

 
 

Kaikki