Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Mennään metsään -hanke käynnistyi vuoden alussa

Luontomatkailu on maailman keskeisiä matkailutrendejä. Mennään metsään -hankkeen tavoitteena on Päijät-Hämeen ja Hämeen keskeisten retkeilyreittien vetovoimaisuuden ja elämyksellisyyden kehittäminen matkailun sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista.
Hankkeessa edistetään alueen asukkaiden lähivirkistysmahdollisuuksia ja vahvistetaan luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan  elinvoimaisuutta ja luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, erityisesti mikro- ja pk-yrityksille. Hanke pyrkii luomaan pysyviä toimintamalleja erityisesti reittien ylläpidon ja huollon osalta.

Aktiivisten lomien markkinat kasvavat

Aktiivisten lomien markkinat kasvavat vuosittain 65 %. Kevyiden aktiviteettien, melonnan, pyöräilyn ja vaelluksen, osuus koko matkailusta on Euroopassa noussut vuoden 2009 23 %:sta 42 %:iin vuonna 2012. Monissa Keski-Euroopan matkailukohteissa on laatuluokiteltu reitti- ja luontokohdeverkosto, ja useissa tutkimuksissa on todettu, että luontokohteen laatuun investoitu euro tuo takaisin paikallistalouteen
10 euroa.
Retkeilyreitistöjä hyödyntävistä tapahtumista ja niiden matkailuelinkeinolle tuottamasta positiivisesta vaikutuksesta on saatu muualla hyviä kokemuksia. – Luontokohteissa ja reiteillä on panostettu elämyksen kokemiseen käyttäjälähtöisesti. On rakennettu seikkailufiilistä ja hiljentymistä varten kohteita, tuotu reittien varrelle digitaalista informaatioita ja opasteita. Suomessa olemme hieman liian vaatimattomia
ja pidämme luontoa ikään kuin itsestäänselvyytenä, kertoo hankkeen suunnittelija Pirjo Räsänen LAMKista.
 

Päijät-Hämeessä ja Hämeessä runsaasti luontomatkailupotentiaalia

 
Päijät-Hämeessä ja Hämeessä on paljon ruuhkatonta, puhdasta luontoa, jota yritykset voisivat hyödyntää liiketoiminnassaan. Muutamaa kärkikohdetta lukuun ottamatta alueen monipuolinen retkeilyreittien verkosto on rakennettu pääosin lähivirkistyskäyttöön. Ongelmana on reittiverkoston kokonaisvaltaisen suunnittelun puute, yksittäisten retkeilyreittien heikko laatu, saavutettavuus ja tunnettuus sekä hyödynnettävyys liiketoiminnassa. Nämä kaikki tekijät muodostavat matkailun kehittämisen hidasteen sekä maaseudun mikro- ja pk-yrityksille että alueen kansainvälistymiselle.
– Mennään metsään -hanke tarjoaa hienon mahdollisuuden tukea alueen matkailukeskittymien ja -yritysten liikunta- ja tapahtumapainotteista liiketoimintaa, toteaa LAMKin TKI-johtaja Kirsi Valkeapää.
Mennään metsään -hanke perustuu Outdoors Finland Etelä -kehittämishankkeessa (2011-2014) kehitettyyn luontomatkailun kokonaisvaltaisen suunnittelun malliin ja Päijät-Hämeessä toteutettuun Luonnosta liiketoimintaa ja hyvinvointia -esiselvityshankkeeseen (2014), jossa Päijät-Hämeen parhaat retkeilykohteet kartoitettiin. Vastaava esiselvitys käynnistetään Kanta-Hämeessä. Hankkeessa tehdään
tiivistä yhteistyötä sekä paikallisten toimintaryhmien, Lahti Regionin ja kansallisen Outdoors Finland -mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisohjelman kanssa. Lahden ammattikorkeakoulu vastaa myös kansallisen Visit Finlandin koordinoiman Outdoors Finland -hankkeen luonto- ja reitistökohteiden kehittämisen ja monikanavaisen viestinnän osa-alueesta.
 
Lisätietoja:
Mennään metsään -hanke, Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, Lahden ammattikorkeakoulu, p. 044 708 0083
Outdoors Finland -hanke, Pirjo Räsänen, TKI-asiantuntija, Lahden ammattikorkeakoulu, p. 044 708 1242

Kaikki