Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Mavi tiedottaa: Maaseudun hankkeiden maksut alkavat kesäkuussa

Maaseutuviraston hallinnoiman Hyrrä-tietojärjestelmän toteutusaikataulu on tarkentunut tämän kevään osalta. Maatalouden investointitukien maksut alkavat huhtikuussa ja maaseudun hankkeiden maksut kesäkuussa. Maksuja voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa (hyrra.mavi.fi), investointitukien maksuja nyt ja kehittämishankkeiden maksuja kesäkuusta lähtien.
Maaliskuun lopussa maksetaan ELY-keskusten tekemien päätösten mukaisesti 1,3 miljoonaa euroa nuoren viljelijän aloitustukea. Aloitustuen maksuja ei tarvitse erikseen hakea.
Yritystukien maksut käynnistyneet
Maaseudun yritystukien maksut alkoivat maaliskuun puolivälin tienoilla. Yritystukien maksuja voi hakea sähköisesti loppukesästä. Tällä hetkellä yritystukimaksuja voi hakea vain paperilomakkeella.

Yritystukihakemuksia on tehty tähän mennessä noin 1500. ELY-keskukset tekivät ensimmäiset yritystukipäätökset joulukuussa. Myönteisiä tukipäätöksiä on tehty 280 kappaletta, yhteensä 20 miljoonan euron edestä.
Maatalouden investointitukihakemuksia on jätetty keväästä 2015 alkaen yhteensä noin 2400 kappaletta. Viimeisin, maaliskuun puolivälissä päättynyt maatalouden investointitukien hakukierros oli hakemusmäärältään vilkas. Päätöksiä on tehty ELY-keskuksissa marraskuusta lähtien ja tällä hetkellä yli 1300 hakemukseen on tehty päätös. Nuoren viljelijän aloitustukia on haettu 250 kappaletta, joista 215 hakemukseen on tehty päätös.
Hanketuista myönteisen päätöksen tähän mennessä on saanut yli 230 hanketta, joille on myönnetty yhteensä 32,5 miljoonaa euroa tukea. Yhteensä tällä kaudella tukea on haettu noin 2000 hankkeeseen.
Hyrrän toteuttaminen etenee
Hyrrä-järjestelmän toteuttaminen on edennyt koko ajan vaihe vaiheelta. Viime syksynä Maaseutuvirasto tilasi Hyrrä-järjestelmän toteuttamisesta selvityksen, jonka suositusten pohjalta tietojärjestelmän kehittämisessä otettiin käyttöön uusi toimintamalli. Hyrrän toteuttamiseen ohjattiin lisää resursseja ja toimijoiden rooleja tarkennettiin.
Järjestelmän käyttöönotossa on tehty priorisointeja, jotta aikataulussa pysytään. Jotta tuenhakijat saisivat päätöksensä kohtuullisessa ajassa,osa päätöksistä on tehty paperipäätöksinä, koska päätöksenteko järjestelmässä ei ole vielä mahdollista. Tästä väliaikaisratkaisusta päästään eroon alkusyksystä, kun ELY-keskukset voivat siirtyä kokonaan sähköiseen päätöksentekoon yritys- ja hanketukien osalta.
Hyrrän myötä maaseudun kehittämistuissa on siirrytty sähköiseen asiointiin. Aiemmalla ohjelmakaudella näitä tukia ei voinut hakea sähköisesti. Maaseudun kehittämistukia on voinut hakea Hyrrän kautta keväästä 2015 alkaen. Ensimmäiset maksut Hyrrä-järjestelmän kautta alkoivat viime vuoden lopulla, jolloin maksettiin ensimmäisiä neuvontakorvauksen ja nuoren viljelijän aloitustuen maksuja.
Maaseudun kehittämistuet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Lisätietoja tuista antavat alueelliset ELY-keskukset ja paikalliset Leader-ryhmät.
Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Yksikönjohtaja Esko Leinonen
0295 34 2402
etunimi.sukunimi@mavi.fi
Maaseutuvirasto toimeenpanee viljelijätukia, maaseudun yritys- ja hanketukia sekä markkinatukia asiakaslähtöisesti ja hallinnon palveluja kehittäen. Ohjaamme, neuvomme ja koulutamme asiakkaitamme palvelevia ELY-keskuksia, kuntien yhteistoiminta-alueita ja Leader-ryhmiä. Vastaamme Suomen kansallisten tukien ja EU:n maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen käytöstä ja toimimme Suomen maksajavirastona. Hallinnoimme vuosittain yli kahden miljardin euron arvosta EU- ja kansallisia tukia.

Kaikki