Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Markkinavuoropuhelun merkitys julkisissa hankinnoissa – webinaari

Uudistetun hankintalain tarkoituksena on turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota palveluja julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Webinaarin tavoitteena on kertoa, miten julkisissa hankinnoissa markkinavuoropuhelulla ja kilpailutuksen suunnittelulla eri tahojen intressit voidaan ottaa huomioon niin, että pk-yritykset rohkaistuvat jättämään tarjouksia esimerkiksi energiakilpailutuksiin.

Tilaisuuteen toivotaan osallistujiksi aiheesta kiinnostuneita yrittäjiä, hankintatoimen edustajia, hankintaneuvojia, virkamiehiä, politiikkoja, yrittäjäyhdistyksiä sekä muita sidosryhmiä. Tervetulleita ovat kaikki asiasta kiinnostuneet.

Ohjelma (pdf)

Tervetuloa ja Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi -hankkeen esittely.
Projektipäällikkö Päivi Töyli Mahva-hanke

Markkinavuoropuhelun merkitys hankintaprosessissa.
Hankinta-asiantuntija Esa Mutanen Seesam Hankintapalvelut

Miten käydään onnistunut hankintaprosessi – case Hämeenlinnan kaupunki.
Hankintapäällikkö Aapo Korte Hämeenlinnan kaupunki

Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista – hankkeen esittely ja tavoitteet.
Toimitusjohtaja Juha Haukka Hämeen Yrittäjät

Asiantuntijoille voi esittää kysymyksiä ja kommentteja heidän esitystensä jälkeen.

Ennakkokysymyksiä voi jättää myös etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. ILMOITTAUTUMINEN ja etukäteiskysymykset 12.10.2021 mennessä.

Webinaari toteutetaan Zoomissa Hämeen yrittäjien ja Mahva -hankkeen yhteistyönä.

Lisätiedot:
Pauliina Hirviniemi, pauliina.hirviniemi@yrittajat.fi, p. 050 5664 563 Hämeen Yrittäjät
Leena Erälinna, leena.eralinna@utu.fi, p. 040 6847450 Turun yliopiston Brahea-keskus

Hankkeen nettisivut

14.10.2021 klo 9:00 – 10:30

Ennakkokysymyksiä voi jättää myös etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

ILMOITTAUTUMINEN ja etukäteiskysymykset 12.10.2021 mennessä tästä linkistä.

Kaikki