Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

VKT-hankkeen info-tilaisuus viljelijöille, Lammi

Aika: 12.04.2017 klo 9-15.30
Paikka: Myllyn kuppi ja kakku, Syrjäntaustantie 8, Lammi.
Tilaisuudessa tavoitteena on tehdä  tunnetuksi tuotantorakennusten ja maa- ja vesialueiden erilaisia uusiokäyttö-, resurssitehokkuus-, ansaintalogiikka- ja tulonhankintakonsepteja.  Jakaa tietotaitoa, osaamista ja käyttäjäkokemuksia aurinkoenergia- ja pienvesivoimatuotanto- ja koskiveden kalastusharrastuskäyttöratkaisuista, joissa hyödynnetty maatilan tuotantorakennuksia, käytöstä poistettuja mylly- ja saharakennuksia, koskivesiä, jokia, puroja ja muita vesialueita.

Tilaisuuden ohjelma tiivistetysti

Klo
9.00-9.30       Kahvi (omakustanteinen)
9.30-9.50       Avaus/Vajaakäyttöiset kiinteistöt tuottamaan
9.50-10.20     Aurinkosähkötuotannon mahdollisuudet ja kehityspotentiaali Suomessa
10.20-11.00   Pienvesivoimatuotannon mahdollisuudet ja kehityspotentiaali Suomessa
11.10-11.40   Aurinkosähkön tekniikka, laiteratkaisut ja mitoitus
11.40-12.10   Pienvesivoimatuotannon tekniikka, laiteratkaisut ja mitoitus
12.10-13.00   Lounas (omakustanteinen)
13.00-13.25  Pienvesivoimalalla sähköä omaan käyttöön ja myyntiin
13.25-13.50  Koskivesikalastusharrastuksen ansaintamahdollisuudet ja edellytykset vesialueen omistajan näkökulmasta
13.50-14.15  Maatilan aurinkosähköjärjestelmä kattoasennuksena
14.15-14.30  Mitä lupia aurinkosähkötuotantojärjestelmän rakentaminen vaatii
14.30-15.00  Aurinkosähkö- ja pienvesivoimatuotannon investointituet maatiloille, energiayrittäjille ja elinkeinonharjoittajille
15.00.15.30 Loppukeskustelu ja päätöskahvit (omakustanteinen)

 
VKT-hanke (AF-Innova) ja MTK Häme järjestämä infotilaisuus on suunnattu maanviljelijöille ja muille maaseudun kiinteistönomistajille, joilla on omistuksessa ja kiinnostusta hyödyntää maatila-, saha- ja myllyrakennuksia ja joutomaa- ja vesialueita aurinkosähkö- ja pienvesivoima-tuotantoon ja kalastusharrastuskäyttöön Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
Tilaisuus on maksuton, kahvi ja lounas omakustanteiset.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään 10.4.2017 netin kautta tästä linkistä