Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Maaseuturahoitusta jaettavana vielä jonkin verran vuonna 2020

Tällä hetkellä maaseuturahoituksen kanssa eletään kiinnostavia aikoja. Nykyinen ohjelmakausi on vielä kuluvan vuoden ajan menossa, mutta samaan aikaan valmistellaan jo uutta seitsenvuotiskautta.

Maaseuturahoitusta on jäljellä vielä Hämeen ELY-keskuksilla ja Leader-ryhmillä jaettavana viimeisenä vuonna jonkin verran. Vuonna 2020 jaettavana olevien rahojen määrä tarkentuu helmikuun loppuun mennessä. Tällä kaudella maaseudun kehittämisen julkista rahaa on Hämeessä tähän mennessä jaettu jo yhteensä 41,2 miljoonaa euroa.

– Leader-ryhmillä on rahaa jaettavana vielä vuonna 2020, mutta suosittelen kyselemään rahoitusmahdollisuuksia oman alueen Leader-ryhmästä jo nyt alkuvuodesta, sillä rahat tullaan todennäköisesti käyttämään ennen syksyä, Linnaseutu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Pakari kehottaa

Kuluvan rahoituskauden ensimmäisiä päätöksiä päästiin tekemään 2016 vuoden alussa, jolloin Hämeessä lanseerattiin vihreän kasvun ohjelma maaseuturahoituksen jakamiseen. Ohjelmassa painotuksena on ollut vahva elinkeino, biotalous sekä osaamisen kehittäminen ja verkostoituminen.

Viime vuonna 2019 rahoitusta myönnettiin suoraan ELY-keskuksesta 16 uudelle kehittämishankkeelle ja 32 yritystukihankkeelle. Leader-ryhmien hanketukipäätöksiä hyväksyttiin ELY-keskuksessa samana aikana yhteensä 77 ja yritystukipäätöksiä 17 kappaletta.

– Hämeen maaseudun kehittämiseen tarkoitettu rahoitus on saatu hyvin liikkeelle ja monipuolista kehittämistoimintaa on ollut paljon. ELY-keskuksen rahoituksessa on ollut selkeä painopiste maaseudun elinkeinojen monipuolisessa kehittämisessä. Eritysesti ruokasektorin ja maatilojen kehittämiseen on panostettu ja esimerkiksi elintarvikeyritysten investointeja on tuettu paljon. Myös matkailun kehittämiskokonaisuus on vaikuttava. Siellä on investoitu yritysten osaamiseen ja verkostoitumiseen. Luontomatkailun edellytyksiä alueella on parannettu erilaisten reitistöjen saavutettavuutta ja laatutasoa parantavien hankkeiden kautta, kehittämispäällikkö Timo Kukkonen Hämeen ELY-keskuksesta kertaa kulunutta kautta.

CAP27 -valmistelu menee eteenpäin

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) seuraavan rahoituskauden suunnittelu vuosille 2021-2027 on parhaillaan käynnissä. Päätöstä rahoituksen suuruudesta ei kuitenkaan ole vielä EU:ssa tehty. Varsinaisia päätöksiä rahoituksesta voidaan tehdä vasta EU-päätösten jälkeen. Onnistuneita työryhmiä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella oli kuitenkin useita ja palautetta yhteisestä maatalouspolitiikasta saatiin paljon.

– Tahtotilana on Suomessa tällä hetkellä se, että kausi saataisiin nopeasti alkuun ja rahoja päästäisiin joustavasti käyttämään heti vaikka kaikki uuteen kauteen liittyvät säädökset eivät olisikaan valmiita, kertoo maaseutuyksikön päällikkö Kari Kivikko Hämeen ELY-keskuksesta.

Hämeessä mietityttää myös kaupunkien läheisten maaseutujen tulevaisuus. Hämeessä moni maaseutualue on laskettu olevan kaupunkien läheisyydessä, vaikka toisaalla saman tyyppinen maaseutu on ydinmaaseutua. Se kuitenkin jo tiedetään, että esimerkiksi jotkin kriteerit rahojen jakamisessa tulevat muuttumaan ja esimerkiksi tuloksien ja tavoitteiden saavuttamisen sitominen rahojen maksuun on luultavasti tulossa kriteereihin.

Hämeenraitti seuraa maatalouspolitiikan valmistelua ja viestii siitä heti kun tietoa saadaan lisää.

Kaikki