Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maaseuturahoitus käynnissä koko laajuudessaan Kanta-Hämeessä

Hämeen ELY-keskus ja Leader-ryhmät rahoittaneet maaseudun kehittämistä yli 9,3 miljoonaa eurolla

 
Maaseuturahaston tuella toteutetaan tällä hetkellä Kanta-Hämeessä monia mielenkiintoisia ja aluetta kehittäviä hankkeita. Rahoitusta on kohdennettu sekä maaseudun kehittämishankkeille että yrityksille. Päätöksenteko alkoi kuluvalla ohjelmakaudella toden teolla vuonna 2016. Rahoitusta on myönnetty maaseudun kehittämiseen huhtikuun loppuun mennessä Hämeen ELY-keskukselta ja Kanta-Hämeessä toimivilta Leader-ryhmiltä yhteensä yli 9,3 miljoonaa euroa.
Hämeen ELY-keskus on kohdentanut hankerahoitusta Hämeen maaseutusuunnitelman painopistealueisiin. Rahoitusta ovat saaneet erityisesti ruokaketjun, energia-alan sekä matkailun kehittämiseen liittyvät hankkeet. Myös yritysrahoitus on saatu hyvin liikkeelle, ja rahoitusta myönnettiin monipuolisesti maaseudulla sijaitsevien pienten yritysten investointeihin. Tällä kaudella on tuettu muun muassa useita elintarvike- ja puutoimialan yrityksiä.
Huhtikuun 2017 loppuun mennessä Hämeen ELY-keskus on myöntänyt tukea maaseudun kehittämis- ja yrityshankkeisiin Kanta-Hämeessä yhteensä reilu kuusi miljoonaa euroa. Kehittämishankkeita on rahoitettu 28 kappaletta ja yrityshankkeita 21. Kehittämishankkeille ELY-keskus on myöntänyt rahaa noin 3,5 miljoonaa euroa ja yritystukia on jaettu yhteensä noin 2,6 miljoonaa euroa.
ELY-keskuksen tuki muodostuu EU:n ja valtion rahoituksesta. Joissakin hankkeissa saattaa olla lisäksi myös kuntarahaa sekä muuta julkista rahaa hankkeen toimenpiteistä riippuen. Tähän mennessä kuntarahaa ja muuta julkista rahoitusta on sidottu Kanta-Hämeen maaseudun kehittämishankkeisiin yhteensä vajaa 183.000 €. Leader-ryhmien hankkeissa on mukana EU:n ja valtion lisäksi aina myös kuntarahaa.
Linnaseudulta rahaa vesistöhankkeisiin
Hämeenlinnan seudulla toimiva Leader-ryhmä Linnaseutu ry on rahoittanut tällä ohjelmakaudella useita järviin ja vesistöihin liittyviä hankkeita. Toinen suuri kehittämiskohde on ollut kokoontumistilojen, kuten seurantalojen, rakentaminen ja kunnostus. Rahoitusta ovat saaneet myös lähiliikuntaan ja luontoon liittyvät toimet, kuten pesäpallokentän kunnostaminen, retkeilyreitit ja suunnistusmaastojen kartoittaminen.
Linnaseutu ry on tähän mennessä rahoittanut 32 yhteisöllistä kehittämishanketta ja kahdeksan yrityshanketta. Maaseudun kehittämiseen on myönnetty rahaa yhteensä vajaa 1,2 miljoonaa euroa. Tästä yritystukien määrä oli noin 150.000 euroa, ja niillä rahoitettiin pääasiallisesti investointeja.
EMO ry rahoittanut harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvä hankkeita
Riihimäen seudulla toimiva EMO ry on rahoittanut tähän mennessä kuusi yritystukea sekä 26 kehittämishanketta, yhteensä 1,2 miljoonalla eurolla. Yritystukiin myönnettiin rahaa noin 100.000 euroa, ja rahaa käytettiin pääasiassa investointeihin.
Yhteisöllisissä hankkeissa EMO ry:n alueella on rahoitettu kylätalojen ja muiden harrastuspaikkojen remontteja. Lisäksi rahaa ovat saaneet useat vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät hankkeet kuten luontopolut ja reitistöt. Myös muiden Leader-ryhmien kanssa toteutettujen yhteishankkeiden määrä on kasvanut aiempiin ohjelmakausiin verrattuna.
LounaPlussalta rahaa järkivihreyteen ja GreenCareen
Forssan seudulla toimiva Leader-ryhmä LounaPlussa ry on tällä ohjelmakaudella myöntänyt tukea 17 kehittämishankkeelle. Lisäksi yritystukea on myönnetty kolme kertaa. Julkista rahaa on nyt sidottu maaseudun kehittämiseen yhteensä noin 855.000 euroa, josta vajaa 24.000 € on yritystukia.
Kehittämishankkeissa rahoitusta ovat saaneet kylätalojen remontit ja esimerkiksi kylän lähiliikuntapaikka ja koulu-päiväkodin leikkipuisto. Yrittäjyydessä on tuettu uuden, Green Care -toimintaan perustuvan klusterin perustamista sekä lähiruokateemaa. Myös hevosala on tärkeä osa alueen elinkeinoa. Järkivihreys näkyy myös monissa hankkeissa ja rahaa ovat saaneet niin vesistöntutkimushanke, energiaremontti kuin luontotornin rakentaminenkin.
 
 

Infopaketti maaseuturahoituksesta Kanta-Hämeessä
 • Hämeen ELY-keskus ja alueen Leader-ryhmät toteuttavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja myöntävät rahoitusta maaseudun kehittämishankkeisiin. Meneillään oleva ohjelmakausi kestää vuodesta 2014 vuoteen 2020.
 • Rahoitusta voivat hakea tietyin ehdoin maaseudulla toimivat yhdistykset, yhteisöt ja yritykset. Maaseuduksi luetaan koko Kanta-Häme pois lukien Hämeenlinnan sekä Riihimäen keskusta-alueet.
 • ELY-keskuksen tuki muodostuu EU:n ja valtion rahoituksesta, mukana voi olla toimista riippuen kuntarahaa ja muuta julkista rahaa
 • Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta
 • Kanta-Hämeessä toimivat Leader-ryhmät:
  • Linnaseutu ry – Hämeenlinna, Hattula, Janakkala
  • LounaPlussa ry – Forssa, Humppila, Jokioinen, Ypäjä, Tammela
  • EMO ry – Riihimäki, Loppi, Hausjärvi, Hyvinkää, Tuusula, Vantaa, Espoo

Kaikki tukipäätöksen saaneet hankkeet löytyvät Hämeeraitin hankerekisteristä >> http://www.hameenraitti.fi/hankerekisteri/
Maaseuturahoituksesta lisätietoa Hämeenraitin verkkosivuilta >> http://www.hameenraitti.fi/
 
 

Kaikki