Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Maaseuturahaston elpymisvarat – Maaseuturahastoon on kohdistettu noin 210 miljoonaa euroa paremman tulevaisuuden takaamiseksi

Maaseuturahaston eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta. Maaseuturahastoon on kohdistettu noin 210 miljoonaa euroa paremman tulevaisuuden takaamiseksi.

Maaseuturahaston elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Elpymisrahoitus sidotaan vuosina 2021–2022, ja sitä voi käyttää kolmena sitomista seuraavana vuotena. Maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski neuvoo hyödyntämään odotteluajan hankkeiden suunnitteluun ja hakemusten valmisteluun.

Tuen hakemista suunnittelevan yrityksen kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin oman alueensa ELY-keskuksen yritysasiantuntijaan. Haku aukeaa sitten, kun valtioneuvoston asetuksen muutos on valmis ja Hyrrä-hakujärjestelmään tehty tarvittavat päivitykset. Elpymisrahoitusta haetaan oman alueen Ely-keskuksesta, mutta varoja ei jyvitetä maakuntien välille. On siis kunkin alueen omasta aktiivisuudesta kiinni, kuinka paljon tukipaketista voi hyötyä.

Elpymisrahoitus tulee haettavaksi vuoden 2021 aikana. Laajakaistainvestointien haku on jo alkanut ja siitä voit lukea lisää tästä linkistä.
Muista hauista Ruokavirasto sekä Hämeenraitti tiedottaa myöhemmin.

Rahoitettavaksi esitettyjä toimenpiteitä:

  • Maatalousinvestoinnit​
  • Yritysrahoitus​
  • Laajakaista ja digi-hankkeet​
  • Ympäristökorvauksista kiertotalouden edistämistoimet​
  • Luonnonmukainen tuotanto​
  • Eläinten hyvinvointi​
  • EIP-hankkeet (European Innovation Partnership)

Huomaa, että kaikkia muita toimia lukuun ottamatta EIP-hankkeita ja luomukorvausta rahoitetaan tällä hetkellä toisista varoista.

Esimerkiksi maaseudun yritystukia voi hakea jatkuvasti. EU:n elpymisvaroista saatava lisärahoitus maaseudun yritystukiin ei kuitenkaan ole vielä haettavissa. Haun avautumisesta tiedotetaan erikseen.

Piirretty kuva, jossa laajakaista kulkee kylällä.

Laajakaistahankkeet: Kyläverkon rakentamiseen voi saada jopa 70 % tuen

Maaseuturahasto sai EU:n elpymisrahastosta 16 miljoonan euron lisäpotin laajakaistahankkeisiin. Nyt on hyvä mahdollisuus saada rahoitusta kunnan tai kylän laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Toimiva verkkoyhteys parantaa alueen vetovoimaa ja asumisen ja yrittämisen edellytyksiä maaseudulla.

Langattomat yhteydetkin edellyttävät kattavaa valokuituverkkoa. Kun kylälle rakennetaan valokuituverkkoa, samalla voidaan rakentaa yhteys myös tukiasemille tai mastolle, jolloin rakennettu verkko tukee myös langattomien yhteyksien kehittämistä.

Lisätietoa laajakaistarahoituksesta

tyytyväinen maaseutuyrittäjä ja teksti: biogas. piirretty kuva.

Maatalousinvestoinnit: Nyt kannattaa päivittää maatilan energiavalinnat

Suomi on saamassa EU:n elpymisvaroista mittavan rahoituspaketin, josta tuetaan muun muassa maatilojen panostuksia ympäristöön ja eläinten hyvinvointiin. Rahoituksen avulla voit esimerkiksi vaihtaa maatilasi energiaratkaisut energiaa säästäviin ja uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin vaihtoehtoihin, jotka näkyvät pienempinä sähkölaskuina tulevaisuudessa. Rahoitusta voi käyttää myös eläinten hyvinvointia parantaviin uudistuksiin, jotka maksavat itsensä takaisin tuotantoeläinten terveydessä ja tuottavuudessa. Rahoitusta voi jo hakea, mutta lopullinen hyväksyntä rahoituspaketille saadaan vasta myöhemmin tämän vuoden aikana. Huomaa, että voit aloittaa investoinnin toteuttamisen vasta kun olet saanut ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen.

Lisätietoa maatalousinvestointien rahoituksesta

Katso 210 miljoona keinoa kehittää maaseutua -webinaarista lisätietoja:

Yritysinvestoinnit (Youtube 26.5.2021)

EIP- Innovaatioita maa- ja metsätalouteen (Youtube 26.5.2021)

Eläinten hyvinvointi ja maatalousinvestoinnit (Youtube 26.5.2021)

Muut tilaisuuden materiaalit

 

Alkuperäinen uutinen: maaseutu.fi/elpymisrahoitus

Kaikki