Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Maaseutuohjelman yritystuet näkyvät Hämeessä ja niillä on vaikuttavuutta

Heinäkuussa 2016 voimaantullut laki taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä määrää, että tuella on oltava selkeästi määritelty taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti lokakuussa 2016 teettää virkamiesselvityksen yritystuista ja niiden vaikutuksista talouskasvuun. Lisäksi pyydettiin arvioita yritystukien uudelleen kohdentamisen mahdollisuuksista. Työ- ja elinkeinoministeriössä virkatyönä tehty selvitys on julkaistu verkossa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.
Selvityksessä ei vielä puututtu EU-osarahoitteisiin maaseudun yritystukiin. Myöskään Valtiovarainministeriön viime kuussa julkistamassa budjettiesityksessä yritystukiin ei vielä puututtu. Vuoden 2018 budjettineuvottelujen lopputuloksena oli, että Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän, johon kutsutaan kaikkien eduskuntaryhmien edustus. Työryhmä laatii pitkän aikavälin suunnitelman ja esitykset yritystukien uudistamiseksi, mukaan lukien suorat tuet ja verotuet.
Aikaisempien selvityksen johtopäätösten mukaan tehottomista tuista tulisi siirtyä ”lähinnä yrityssektorin uudistumista tukeviin suoriin tukiin”.  Tuottavuutta edistävät sellaiset tuet, jotka ”kannustavat yrityksiä kehittämään uutta osaamista ja ottamaan käyttöön edistyksellisimpiä tuotantotapoja ja -välineitä”.
Myös maaseutuohjelman yritystukien vaikuttavuutta tarkastellaan jatkossa entistä kriittisemmin. Yleisesti hyvän yritystuen tulee entistä selkeämmin täyttää kustannustehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden periaatteet, sillä tulee olla mahdollisimman pienet haittavaikutukset kilpailuun ja sen tulee olla myös mitattavissa.
Hämeessä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta myönnettiin yritysrahoitusta ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,74 miljoonaa euroa. Rahoituksen kysyntä on jatkunut hyvällä tasolla alueen rahoituskehyksiin suhteutettuna. Vuoden toiseen valintajaksoon jätettiin 14 hakemusta ja yritystukea kohdennetaan toiselle valintajaksolle 1,4 miljoonaa euroa.
Maaseutuohjelmasta alkuvuonna tukea saaneet yritykset ovat hyvin edustettuna Kauppalehden menestyjät -listalla. Menestyjäluokitus edellyttää, että yritys kuuluu taloudellisen suorituskykynsä perusteella sekä koko maan että oman toimialansa parhaimmistoon. Luokitus mittaa yritysten taloudellista suorituskykyä: kasvua, kannattavuutta, tulosta, maksuvalmiutta, vakavaraisuutta sekä riskinsietokykyä. Kanta-Hämeen listalta viidenneltä sijalta löytyy Trans Farm Oy. Trans Farm Oy:n kasvua ja kehittymistä tuettiin lähes 3,5 miljoonalla eurolla tehtaan laajennusinvestoinnin ja 1,04 miljoonalla eurolla suuremman lajittelulinjaston hankinnan osalta. Trans Farm on kasvanut maaseuturahaston tukien myötävaikutuksella maailman johtavaksi kuminantuottajaksi ja jatkojalostajaksi. Yritys vie kuminaa yli 40 maahan ympäri maailman.
Muita listalla löytyviä ja ohjelmasta aikaisemmin tukea saaneita ja vuonna 2017 rahoitettuja yrityksiä ovat Vihannes Vinnikainen Oy, Herkkumaa Oy, Mino-Tuote Oy ja Leppäkosken Romu Oy.
Lisätietoa yritystuista löytyy verkosta osoitteessa Maaseudunyritysrahoitus.
Parhain terveisin ja hyvää alkanutta syksyä 2017!
Rahoitusasiantuntija Kari Palvaila, maaseudun yritystuet, Hämeen ELY-keskus

 
 

Kaikki