Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Maaseutuohjelman uudet kehittämishankkeet valittu

Hämeen ELY-keskus on valinnut rahoitettavaksi uusia maaseudun kehittämishankkeita. Maaliskuun lopussa päättynyt hakujakso oli ennätyksellisen vilkas. Hämeestä haettiin rahoitusta 21:een alueelliseen tai alueiden väliseen hankkeeseen yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Käytettävissä hakujaksolla oli enintään 557 000 euroa, joten rahoitettavien hankkeiden valinta useiden hyvien hakemusten joukosta oli haastavaa.

Rahoitustilanteen vuoksi asetettiin tukikatto 110 000 euroon ja nostettiin rahoitettavien hankkeiden vaadittavaa pistemäärää. Rahoitettavaksi valittiin yhteensä 8 hanketta, joihin käytetään EU:n ja valtion rahaa yhteensä 531 150 euroa. Seuraava kehittämishankkeiden hakujakso päättyy syyskuun lopulla.

Rahoitettavaksi valittiin seuraavat hankkeet:

Hattulan hurmaavat, hakija Hattulan Kunta
Matkailun yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on kehittää mukana olevien yritysten keskinäistä yhteistyötä, yhteisiä tuotepaketteja ja markkinointia, sekä toteuttaa myös yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä.
Myönnettävä rahoitus 80 000 euroa

Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle (ArvoLiike), hakija Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen avulla pyritään lisäämään maaseudulla toimivien yrittäjien tietoutta kerros- ja sisäviljelyn mahdollisuuksista ja kustannusrakenteista. Tavoitteena on myös tuottaa tietoa kasveista, joita on kerrosviljelyteknologialla kannattavaa tuottaa sekä alan markkinoista.
Myönnettävä rahoitus 98 240 euroa

Boost Häme – elinvoimaa ja uutta liiketoimintaa Kanta-Hämeen maaseudulle, hakija Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hanke pyrkii lisäämään Kanta-Hämeen maaseudun elinvoimaisuutta luomalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia maaseudun toimijoille ja yrittäjille koronaviruksen aiheuttamassa kriisitilanteessa, ja sen jälkeen. Hanke tukee yrityksiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa mm. lisäämällä valmiuksia digitaalisten välineiden käyttöönottoon liiketoiminnassa ja selvittämällä erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.
Myönnettävä rahoitus 110 000 euroa

Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi, hakija Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeessa selvitetään vieraslaji isosorsimon leviäminen, ja akuutit torjuntakohteet sen leviämisen ehkäisemiseksi sekä viestitään sen torjunnasta. Lisäksi hankkeessa selvitetään isosorsimon hyötykäyttömuotoja mm. bioetanolin tai biohiilen raaka-aineena.
Myönnettävä rahoitus 110 000 euroa

KickCare – Luonto- ja eläinavusteinen toiminta yritysten menestyksen vauhdittajana, hakija Vihdin kunta (alueiden välinen hanke)
Yritysryhmähankkeessa luodaan luonto- ja eläinavusteisuutta hyödyntävä tuotekonsepti yritysasiakkaille sekä syvennetään mukana olevien yritysten välistä yhteistyötä ja kehitetään kunkin yrityksen omaa ydinosaamista.
Myönnettävä rahoitus: Hämeen ELY:n osuus 26 968 euroa

Emolehmätilojen eläinaineksen kehittämishanke, hakija Satafood kehittämisyhdistys ry. (alueiden välinen hanke)
Kehittämishankkeessa on tarkoitus parantaa lehmien emoaineksen tasoa ja kestävyyttä hyödyntämällä tilakohtaista neuvontaa, tutkimustuloksia ja mittauksia. Hanke tukee emolehmätuotannon kannattavuuden parantamista.
Myönnettävä rahoitus: Hämeen ELY:n osuus 45 000 euroa

Hyvinvoiva possu – älykkään sikatalouden tulevaisuus, hakija Pyhäjärvi-instituuttisäätiö (alueiden välinen hanke)
Tavoitteena on kartoittaa jatkavien sikatilojen korjaus- ja muutostarpeita Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskusten alueella. Kartoituksen tuloksena tehdään noin 150 tilalle toimenpide-ehdotukset, joissa muuttuva lainsäädäntö, lisääntyvät asiakkaiden vaatimukset ja eläinten hyvinvointi huomioidaan läpinäkyvillä älykkäillä uusilla menetelmillä. Hanke tukee ja parantaa sikatalouden toimintaedellytyksiä ja jatkuvuutta.
Myönnettävä rahoitus: Hämeen ELY:n osuus 42 194 euroa

Koronakriisi ja kausityövoiman hankinnan turvaaminen/ KOROKAUSI, hakija MTK ry (Valtakunnallinen kaikki ELY-keskusalueet kattava hanke)
Hankkeen päätavoitteena on löytää normaalisti ulkomaista työvoimaa käyttäville maatila- ja puutarhayrityksille tarvittava työvoima kotimaasta koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi. Hankkeen käsittelystä vastaa Uudenmaan ELY-keskus.
Myönnettävä rahoitus: Hämeen ELY:n osuus 18 748 euroa

Lisätietoja:

Hankkeiden sisällöistä, hankesuunnitelmista ja muista yksityiskohdista saa tarkemmin tietoa suoraan niiden hakijoilta. Hämeen ELY-keskus voi välittää tarkempia yhteystietoja hankkeiden hakijoihin.

Hämeen ELY-keskus:
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065 (@ely-keskus.fi)
asiantuntija Antti Pitkänen 0295 025 086 (@ely-keskus.fi)

Kaikki