Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

BLOGI | Maaseutuluotain – Valoa Hämeen maaseututaivaalla

Hämeen ilmatilaan laukaistiin Maaseutuluotain keväällä 2020, joka etsi ja valikoi monipuolista tietoa maaseudun tilasta, muutoksesta ja kehityssuunnista. Sen jälkeen luotain keskittyi aistimaan paikallisten toimijoiden kokemuksia ja palasi tukiasemalleen täynnä mielenkiintoista tietoa.

Siinä oli tarinallisesti kuvattu Maaseutuluotain – toimintatapa, jossa kytketään toisiinsa erityyppistä tietoa luoden kokonaisvaltaisempi näkemys maaseudun tilanteesta ja kehittämistarpeista.

Maaseutuluotain on siis kehittämiseen tarkoitettu työväline, joka herättää kysymään, mikä alueen maaseuduilla on tärkeintä ja, miten asiaa voisi viedä yhdessä ja yhteistyössä eteenpäin.

Maaseutu hyvän elämisen ympäristönä, panokset hajautuvaan kehitykseen

Hämeen maaseuduille on leimallista niiden toiminnallinen ja fyysinen kytkeytyminen kaupunkialueisiin. Näiden laajojen kaupungin läheisten maaseutualuiden elinvoimaa pidettiin Maaseutuluotaimen mukaan kohtalaisen hyvänä. Sen sijaan maaseututaajamien osalta arviot hieman laskivat ja siitä edetessä syvälle maaseudulle edelleenkin.

Maaseutuluotaimen mukaan Hämeen maaseudun valtteja ovat turvallisuus, luonnonympäristön monimuotoisuus, etätyömahdollisuudet ja maaseudun hyvä maine. Eli puitteet asumiselle ja elämiselle maaseutualueilla ovat kunnossa.

Maaseutuluotaimen nappaamat kehittämissignaalit liittyvät asioihin, jotka ennakoivat fossiilitaloudesta pois siirtymistä ja käynnissä olevan bio- ja kiertotalouden etenemistä.

Maaseutuluotaimen mukaan kehittämisresursseja tulisi seuraavan kolmen vuoden aikana suunnata erityisesti tietoliikenneyhteyksien saatavuuteen erilaisilla maaseutualueilla. Tähän kytkeytyy myös tärkeä kehittämistarve paikkariippumattoman työn edistämiseksi.

Ruokasektori koetaan tärkeänä kehitettävänä teemana, jossa esille nousivat erityisesti lähiruokamahdollisuuksien parantaminen ja alan yrittäjyyden edistäminen. Ekologista, kestävää kehityspolkua edustavat kehittämiskohteiden mainintojen kärjessä mainitut hajautetun energian tuotannon ja uusiutuvien energiaratkaisujen edistäminen.

Kestävä Häme kaupungin ja maaseudun yhteistyöllä

Hämeen kaupungin läheisen maaseudun saavutettavuus ja alueen valtakunnallinen asemoituminen antavat otollisen lähtökohdan ja olosuhteet rohkeillekin avauksille kokeilla jotain uutta kaupunki- ja maaseutualueita yhdistävässä vuorovaikutuksessa. Monessa asiassa kaupunki elää kuitenkin maaseudun tuotannosta ja raaka-aineista, maaseutu taas kaupunkialueiden laajasta kysynnästä.

Näitä yhteen kietoutuvia yhteyksiä on helppo nähdä etenkin lähiruoan tuotannossa, kiertotalouden ratkaisuissa ja uusiutuvan energian tuotannossa. Ja edellytyksiä jopa paikallisille symbiooseille eli hajautetuille, pienemmän mittaluokan tuotantoratkaisuille, jossa esimerkiksi toisen jäte tai tuotannon sivuvirta voi olla toisen yrityksen raaka-ainetta.

Mahdollisuudet Hämeessä sille, että kaupungin ja maaseudun tiivistyvä vuorovaikutus johtaa win-win -tilanteeseen, on hyvin suuri ja ilmeinen.

Lue lisää:

Hämeen Maaseutuluotain, loppuraportti (PDF)

Hämeen maaseutuluotain löysi kehittämiskohteita -blogi

Pasi SaukkonenBlogin kirjoittaja on maaseutuluotaimen laukaisija, Projektitutkija Pasi Saukkonen
Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatiasta, Itä-Suomen yliopistosta.

p. 050 464 2534
pasi.saukkonen@uef.fi

 

Kaikki