Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Maallemuuttajat 2030 –hanke

Maallemuuttajat 2030 –hanke kerää yhteen maaseudun jakamis- ja palvelutalouden hyviä käytäntöjä, toteuttaa kokeiluja uusista maaseudun jakamis- ja palvelutalouden toimintamalleista Päijät-Hämeessä sekä selvittää toimintamallien liiketoimintapotentiaalia sekä ympäristö- ja hyvinvointivaikutuksia.

Jakamistalous on toimintaa, jossa käytetään tavaroita, tiloja ja palveluita niiden omistamisen sijaan. Maaseudun jakamis- ja palvelutalouden mahdollisuuksia ovat esimerkiksi yhteisviljely ja yhteiskäyttöiset työkalut, maatilojen tarjoama palvelutoiminta, kuten pihanhoitopalvelut ja korjauspalvelutoiminta sekä tila- tai ajoneuvovuokraus.

Hankkeen päätavoitteena on siirtää käytäntöön tietoa ja osaamista palvelu- ja jakamistalouden mukaisista mahdollisuuksista maaseudun palveluntuotannossa ja yhteisöllisissä toimintatavoissa, sekä edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa.

Hankkeen tavoitteena on aloittaa kolme asukas- tai yrittäjälähtöistä jakamis- ja palvelutalouden kokeilua Asikkalassa ja Hollolassa, jotka parhaassa tapauksessa jäisivät elämään hankkeen loputtua.

Hankkeessa tuotetun tiedon ansiosta jakamis- ja palvelutalous lisääntyy Päijät-Hämeen maaseudulla ja tietoa maaseudun jakamis- ja palvelutalouden mahdollisuuksista ja hyvistä käytänteistä on paremmin saatavilla koko Suomessa.

Ideakorttipakka Maaseudun jakamistalouden esimerkkejä 2020 (pdf)

Asukaskyselyn tuloksia_Lainatavaroista, yhteiskäyttötiloista ja maaseudun palveluista (pdf)

Asukkaiden tavaralainaamo – kokonaiskonsepti (pdf)

Alkaisinko Airbnb-majoittajaksi_Huomioon otettavia asioita vertaismajoituksessa (pdf)

Vinkkejä AirBnB-majoitusilmoituksen tekemiseen (pdf)

TOISAALLA | BLOGI | Vinkit ja ideat maaseudun unelmien etätyötilalle

 

Lisätietoa hankkeesta ja hankkeen kaikki materiaalit.

Maallemuuttajat 2030 -hanke Hämeenraitin hankerekisterissä.

Maallemuuttajat 2030 -hankkeen loppujulkaisu. 

“Kokemuksia jakamistalouden edistämisestä Päijät-Hämeen maaseudulla“ on kokoomajulkaisu Maallemuuttajat 2030 -hankkeessa tehdystä työstä: aloitetuista palvelukokeiluista, niiden ympäristövaikutuksista, liiketoimintamahdollisuuksista ja palveluiden muotoiluista. Julkaisu on suunnattu maaseudun kehittäjille, kunnille ja heille, jotka ovat kiinnostuneita kestävistä elämäntavoista ja kierto- ja jakamistalouden ratkaisuista.

Kaikki