Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi suoritettiin erilaisia toimenpiteitä yhteistyössä alueen toimialan yritysten, kuntien, kehittämisyhtiöiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Matkailuala koskettaa useita eri toimialoja ja hankkeen eri toimenpiteisiin kuten valmennuksiin, webinaareihin, tapahtumiin ja työpajoihin, osallistuikin yhteensä 340 eri organisaatiota.

Valmennuksia ja tapahtumia

Hankkeen ensimmäisessä toimenpidepaketissa kehitettiin matkailualan pk-yritysten liiketoimintaa. Aktiivinen verkostoituminen matkailualan toimijoiden kanssa on vahvistanut maakunnan matkailun ekosysteemiä. Verkostoitumisesta esimerkkinä mainittakoon hankkeen kuukausittain järjestämät maakunnassa toimivien matkailuhankkeiden yhteispalaverit kuulumisten ja yhteistyön edistämiseen.

Monipuoliset valmennukset sekä webinaarit (linkki) olivat yksi merkittävä keino pk-yrityksien liiketoiminnan kehittämiseen.

Valmennuksien ja webinaarien teemoina oli mm. digitaaliset näkyvyyskanavat, vastuullinen matkailu ja sen kehittäminen yrityksissä, verkkokaupat, markkinointi sekä Visit Finlandin kehittämän DataHub järjestelmän käyttö yrityksien näkökulmasta.

Työpajojen tuloksena syntyi yrityksien kanssa yhteistyössä toteutettuja uusia tuotteita tarjolle kansainvälisille matkanjärjestäjille. Hankkeessa järjestettiin valmennuksia, tapahtumia, webinaareja sekä työpajoja yhteensä 69 kappaletta. Näissä oli mukana 340 organisaatiota ja osallistumiskertoja kertyi
yhteensä 1 398.

Visit Häme ja verkkosivut

Häme brändin vahvistaminen ja visithame.fi-verkkosivujen kehittäminen oli hankkeen toisen toimenpidepaketin keskiössä. Verkkosivut kokivat hankkeen alkuvaiheessa suuren muutoksen, kun ne muutettiin gotavastia.fi -sivustosta visithame.fi -sivustoksi. Työ sisälsi myös täysin uudistuneen ilmeen. Uudet verkkosivut julkaistiin 8.1.2020, jonka jälkeen ryhdyttiin edistämään Visit Häme -brändiä.

Visit Häme -imagoa on kehitetty koko Kanta-Hämeen kattavaksi, uskottavaksi ja kaupallisuutta tukevaksi sivustoksi. Brändäystä on toteutettu myös vahvasti Kanta-Hämeen tunnettuuden kasvattamiseksi kansainvälisillä markkinoilla, erityisesti Saksan ja Japanin markkinoilla.

Hankkeessa toteutettiin suuri määrä sisältöjä Visit Häme -verkkosivustolle mm. sivuston rakenne sisältöineen ja hakukoneoptimoituja blogikirjoituksia suomeksi (linkki) (54 kpl) sekä blogikirjoituksia englanniksi (linkki) (50 kpl). Sivuilla nostettiin alueen yrityksien näkyvyyttä tuomalla siellä esille yritysesittely ja heidän tarjoamat mahdollisuudet matkailijoille eri kieliversioina. Sisällöntuottamisessa oli mukana myös muut matkailualan hankkeet, jotka ovat tuottaneet omia materiaalejaan Visit Häme -verkkosivuille.

Verkkosivujen kehittäminen ei ollut pelkästään sisältöjen tuottamista, vaan myös teknisesti sivuja kehitettiin integroimalla Avoin Häme -hankkeen toteuttama avoimeen dataan perustuva HämeEvents -tapahtumakalenteri sivustolle. Lisäksi hankkeen loppuvaiheessa syksyllä 2021 toteutettiin suuri ja valtakunnallisella tasolla edistyksellinen tietokantamuutos: Visit Häme sivuilla otettiin käyttöön ensimmäisten joukossa Suomessa Visit Finlandin kehittämä DataHub -tietokanta, joka toimii valtakunnallisena matkailualan tuotetietojen yhteisenä paikkana. Tietokantaintegraatiosta julkaistiin avoimena datana WordPress-plugin, jota muut voivat vapaasti hyödyntää omissa DataHub tietokantaintegraatioissaan. Tämä on saanut paljon näkyvyyttä koko Suomen matkailutoimijoiden keskuudessa ja Visit Häme onkin toiminut DataHubin käyttöönotossa malliesimerkkinä muille. Infotilaisuuksia on pidetty Visit Hämeen prosessista eri toimijoille yhteistyössä Visit Finlandin kanssa .

Visit Hämeen näkyvyyden lisäämiseen liittyi oleellisena osana sosiaalisen median julkaisut (InstagramFacebookYouTubeFlickr) sekä erilaiset kampanjat niin kotimaan kuin kansainvälisillä markkinoillakin. Kotimaan markkinoilla toteutettiin mm. Local Tips, Vastuullisuusteko Häme sekä Hämäläistä onnellisuutta etsimässä -kampanjat. Kansainvälisillä markkinoilla toteutettiin yhteismarkkinointia ja tuotettiin esitemateriaalia yhdessä muiden Western Lakeland toimijoiden kanssa (Visit Lahti, Visit Tampere ja Visit Jyväskylä). Tuloksena syntyi mm. Western Lakeland -tuotemanuaali sekä Four seasons of Lakeland -markkinointivideo.

Vastuullisen matkailun kehittäminen

Vastuullinen matkailu on erittäin merkittävässä asemassa ja kansainväliset matkanjärjestäjät ovat kiinnostuneita erityisesti vastuullisen matkailun tuotteista ja palveluista. Hankkeessa nostettiinkin vastuullinen matkailu maakunnan kehittämiskohteeksi.

 

 

Hankkeessa huomioitiin tämä kaikessa viestinnässä verkkosivuilla, esitemateriaaleissa, esityksissä, kampanjoissa sekä muilla hankkeen digitaalisilla kanavilla. Lisäksi vastuullista matkailua edistettiin alueorganisaatiotasolla osallistumalla Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan (STF) ja edistämällä merkin suorittamista myös Visit Hämeelle. Hanke kannusti alueen yrityksiä myös mukaan STF-ohjelmaan tiedottamalla asiasta ja järjestämällä vastuullisuusvalmennuksia matkailualan yrityksille yhteistyössä Visit Finlandin kanssa. Hankkeen aikana ohjelmaan mukaan saatiin alueelta 13 yritystä, joista 4 yritystä ehti suorittamaan hankkeen aikana Visit Finlandin STF-merkin.

Kansainvälisyyttä Western Lakeland toiminnan kautta

Hankkeelle kuului kansainväliseen markkinointiin keskittyvän Western Lakeland -toiminnan koordinointi Kanta-Hämeessä. Tässä toiminnassa tehtiin hyvin tiivistä ja onnistunutta yhteistyötä Visit Finlandin Western Lakeland toimijoiden kesken (Visit Tampere, Visit Jyväskylä, Visit Lahti). Yhteistyötä tehtiin erilaisten kampanjoiden, esitteiden, FAM-vierailujen ja myyntitilaisuuksien (messut, online sales) puitteissa kansainvälisillä markkinoilla – erityisesti Japanissa ja Saksassa.

B2B myynninedistämistä toteutettiin FAM-matkojen (5 kpl) ja myyntitapahtumien (22 kpl) kuten messujen, virtuaalitapaamisten ja online sales tapahtumien kautta. B2C houkuttelevuuden edistämistä (8 kpl) toteutettiin lehdistö- ja mediavierailuiden kautta. Ja B2C-kampanjoita (3 kpl) toteutettiin myös hankkeen puitteissa DACH maissa.

Hankkeen onnistuminen ja jatko

Hanke on palautteiden ja hanketiimin itsearvioinnin mukaan onnistunut hankesuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Tavoitteet saavutettiin, vaikka Covid-19-tilanne toi toteuttamiseen haasteita erityisesti kansainvälisen markkinoinnin ja toimenpiteiden osilta. Tilanteet vaativat nopeaa muutosta ja fokuksen muuttamista kuitenkin tehden asioita hankesuunnitelman mukaisesti, mutta toisenlaisin keinoin mm. tilaisuuksien (myyntitapahtumat, valmennukset) siirtämisellä verkkoon.

Hankkeessa tehtiin konkreettisia toimenpiteitä ja eri toimenpiteisiin osallistunut runsas joukko matkailualalla toimivia yrityksiä ja organisaatioita pitivät hankkeen toimintaa hyödyllisenä. Myös tulokset, kuten Visit Häme sivuston kehittäminen, sisältöjen toteuttaminen ja monipuoliset sekä runsaat valmennukset ovat saaneet paljon kiitosta.

Hankkeen myötä toteutettu maakunnan matkailun näkyvyys on lisääntynyt ja sen markkinoimat kohteet sekä yrityksien palvelut ja tuotteet ovat herättäneet kiinnostusta kansainvälisesti matkanjärjestäjien keskuudessa. Tässä merkittävänä yhteistyökumppanina on ollut Visit Finlandin Western Lakeland -toimijat ja heidän kanssaan yhteistyössä toteutetut toimenpiteet kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeessa toteutetut toimenpiteet ja tulokset tulevat säilymään ja näkymään hankkeen päätyttyä Western Lakeland -hankesivuilla, mutta myös Visit Häme -sivuilla ja sen digitaalisilla kanavilla (YouTube, Flickr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TripAdvisor, KokoTravel jne.). Hankkeen tulokset jäävät elämään ja niitä jatketaan seutukunnallisena (Forssan, Riihimäen ja Hämeenlinnan seudut) yhteistyönä. Kehittämiseen osallistuvat jatkossa myös käynnissä olevat ja uudet hankkeet, joissa toimintaa jatketaan yhteistyössä hyvällä ja aktiivisella otteella.