Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Luontomatkailun kasvulle luodaan pohja yhteisesti sopien

Lahden ammattikorkeakoulun Mennään metsään- ja Hämeen ammattikorkeakoulun DigiTrail -hankkeen järjestämä luontomatkailuseminaari toi Evokeskukseen kolmisenkymmentä ammattilaista yrityksistä, kunnista ja eri yhteisöistä huhtikuun alussa. Seminaarin ohjelmassa oli hyvän reittimerkinnän ja ylläpidon käytänteitä sekä tietoa metsäympäristön hyödyntämisestä luontomatkailussa ja reittisopimuksista maanomistajien kanssa.
Myönteiset matkailu-uutiset maailmalta, kuten esimerkiksi Suomen nostaminen maailman kolmanneksi parhaaksi matkailumaaksi Lonely Planetin listauksessa, siivittävät Suomen mainetta parhaimpien matkailumaiden joukossa.
− Luonto on kuitenkin monesti saavuttamaton Suomessa. Aina ei ole esimerkiksi tiedossa, mistä reitti lähtee. Toisaalta hyvin saavutettava, lyhytkin polku riittää luontokokemukseen. Kiinalaiselle voi olla jopa pelottavaa mennä syvälle metsään, totesi Lahden ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pirjo Räsänen Outdoors Finland -hankkeesta. 
Kansainvälisillä markkinoilla kaivataan majoittajia, joilla on tarjota omatoimisia retkeilypaketteja.
− Kohde valitaan usein tekemisen perusteella, mikä tukee myös ohjelmapalveluiden kehittämistä. Reitistöjen tulee keskittyä yritystoiminnan ympärille.
Matkailijaa kiinnostaa laajempi kokonaisuus, alueen koko palvelutarjonta, mikä toimii saumattomasti yhteen. Kärkikohteiden valinta on tärkeää. Kannattaakin panostaa enemmän laatuun kuin reittien suureen määrään.
Maankäyttöasiantuntija, lakimies Leena Penttinen Maan- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta korosti maanomistajien läsnäoloa reittien suunnittelussa.
− Itse asiassa maankäytön suunnittelussa on aina kuultava maanomistajia, koska se perustuu perustuslaissa määriteltyyn omaisuuden suojaan.
Maanomistajalle on monissa tilanteissa hyötyä reitin olemassa olosta, koska se ohjaa valtaosaa pysymään polulla ja vähentää hajakulutusta.
Reitin suunnitteluun tulee osallistaa mahdollisimman paljon eri osapuolia maanomistajien lisäksi: asukkaita, harrastajia, alueen yhdistyksiä ja järjestöjä, matkailuyrittäjiä, reitin toteuttajia, ylläpitäjiä sekä markkinoijia. Neuvottelun keinoin pyritään löytämään kaikille asianosaisille sopiva ratkaisu sekä rakentamaan vetovoimainen ja saavutettavissa oleva reitti, joka perustuu oikeaan tarpeeseen.
Reitin perustamisen yhteydessä on sovittava myös reitin huollosta ja ylläpidosta. Vastuu ulkoilureitin turvallisuudesta ja siitä, että alue pysyy asianmukaisessa kunnossa, on reitin haltijalla.
− Reitin ylläpito ja huolto tulee olla samalla logiikalla ja tasolla hoidettu, vaikka kuntaraja vaihtuisi reitin varrella, totesi maakuntainsinööri, Hämeen Virkistysalueyhdistyksen asiamies Paula Mustonen Hämeen liitosta.
Suositeltava ratkaisu on tarvittaessa hankkia reitin ylläpidon ja huollon toimenpiteet ostopalveluna samalta toimijalta, jotta ylläpito olisi yhtäläisesti hoidettu koko reitin osalta.
Projektipäällikkö Lauri Saaristo Tapio Oy:n Ekosysteemipalveluiden tuotteistaminen -hankkeesta kertoi metsäympäristön hyödyntämisestä luontomatkailun tarpeisiin. Maa-ja metsätalousministeriön tavoitteena on saada metsät aktiiviseen ja monipuoliseen käyttöön.
− Metsänomistajien ansaintamahdollisuuksia halutaan lisätä. Puuraaka-aineen lisäksi halutaan kehittää myös muihin kuin puuntuotannollisiin ekosysteemipalveluihin liittyviä markkinoita.
Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan Suomen matkailun kasvun päämääränä on, että Suomi on 2025 Pohjois-Euroopan ykkösmatkailukohde. Teemoina nousevat erityisesti hyvinvointi, merellinen saaristo sekä vesistömatkailu.
Metsätalouskäytössä olevalta yksityiseltä metsätilalta voi löytyä hyviä mahdollisuuksia luontomatkailutoimintaan. Myös talousmetsissä halutaan turvata eläinlajien monipuolisuus.  Luonnon monimuotoisuus onkin perusta aineettomille ekosysteemipalveluille.
Maanomistajien ja yrittäjien on hyvä sopia kirjallisesti palvelutoiminnasta metsäalueella. Siten varmistetaan, että osapuolet sopivat yhteisymmärryksessä sopimukseen kuuluvista alueista sekä niiden käytöstä ja korvauksesta.
− Metsänomistajat suhtautuvat pääosin myönteisesti monimuotoisuuden turvaamiseen omissa metsissään.
Myönteinen suhtautuminen ja asenne luovat hyvää pohjaa luontomatkailun kehittämiselle ja kasvulle Suomessa.
 

Teksti: Niina Ihalainen / Mennään metsään -hanke
Kuva: Iida Hollmén

 
Voit tutustua tarkemmin seminaarin esityksiin alta:
Pirjo Räsänen
Leena Penttinen
Paula Mustonen
Lauri Saaristo
Lisätietoja:
Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, Mennään metsään -hankkeen projektipäällikkö
Lahden ammattikorkeakoulu
niina.ihalainen(at)lamk.fi, puh. 044 708 0083

 

Kaikki