Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Luonto kaikille – yhdenvertaisuutta luontomatkailuun

Luonto kaikille -hankkeen tuloksia (2118-2020):

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun – esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas (pdf)

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-336-6

LUKA-hankkeessa tuotettiin neljä videota:

Pyörätuolilla liikkuvan retkeilijän avustaminen luonnossa, 2.11.2020
Luonto kaikille -hankkeen videosta löytyy ohjeita ja vinkkejä pyörätuolilla liikkuvan retkeilijän avustamiseen luonnossa. Video on suunnattu matkailualan yrittäjille ja avustajille, ja siinä kerrottavien vinkkien avulla avustaminen luontoympäristössä helpottuu niin avustajan kuin retkeilijänkin näkökulmasta.  Luonto kaikille -hankkeessa kehitetään esteetöntä ja saavutettavaa luontomatkailua Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Video on kuvattu Nuuksiossa ja Porkkalanniemessä.
https://www.youtube.com/watch?v=Una6f5dy_rY&feature=youtu.be

Helmi-pöllön metsäseikkailu – ohjeita erityislasten metsäretken järjestämiseen, 28.10.2020
Videolla vastataan Luonto kaikille -hankkeessa havaittuihin tarpeisiin antamalla vinkkejä, miten erityistä tukea tarvitsevat lapset voidaan huomioida luontoretkiä järjestettäessä. Kerrottuja vinkkejä voivat hyödyntää niin luontomatkailuyritykset kuin varhaiskasvatuksen opettajat. Video kuvattiin Lapakistossa syyskuussa 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=7bN-KplN80Q

Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun! – luontomatkailupalveluita kaikille, 7.10.2020
Luonto kaikille -hankkeen pilottiretkillä testattiin erityisryhmille soveltuvia, esteettömiä ja saavutettavia luontomatkailupalveluita. Video on kooste kaikista piloteista. https://www.youtube.com/watch?v=gJ0FOFcxCyo&t=4s

Näkövammaisten opastaminen luonnossa, 18.11.2019
Luonto kaikille -hankkeen ja Näkövammaisten liiton yhteistyössä tehty ohjevideo vastaa kysymykseen: kuinka opastaa näkövammaista luonnossa? Video on suunnattu matkailualan yrittäjille ja näkövammaisten avustajille, ja siinä kerrottavien vinkkien avulla näkövammaisen opastaminen luontoympäristössä helpottuu niin avustajan kuin asiakkaankin näkökulmasta.
https://www.youtube.com/watch?v=xdX7W7J_cVk&t=9s

Materiaalit löytyvät kootusti Suomen Paralympian Luonto kaikille -verkkosivuilla

Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali: tuotekortit, esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas, hankkeessa tuotetut videot sekä webinaarien tallenteet on koottu Suomen Paralympian Luonto kaikille -verkkosivuille: https://www.paralympia.fi/liikunta/luontokaikille

Luka -hanke Hämeenraitin hankerekisterissä

Kaikki