Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

LounaPlussa jatkaa kehittämistä aktiivisesti

Leader-ryhmä LounaPlussan kehittämistoiminta jatkuu Forssan seudulla keskeytyksettä, sillä EU:n rahoituskausien väliin ei nyt tällä kertaa tule katkosta. Hyviä hankeideoita vastaanotetaan jatkuvasti ja vielä tämän vuoden puolella toivotaan hakemuksia alle 15000 euron kustannuksiin mahtuvista kehittämistoimista. Tammikuusta alkaen hakemuksia voi laatia myös suuremmista hankkeista. Yritysten investointeja rahoitetaan nykyisillä toimenpiteillä vuoden 2022 loppuun asti.

Toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen kehottaa olemaan yhteydessä rohkeasti vielä ennen joulua, jos yhdistyksillä on mielessä esimerkiksi kalusto- tai laiteinvestointeja. Olemme koronan takia pääosin etätöissä, mutta sähköposti ja puhelin tavoittaa. Vuoden loppuun mennessä Hyrrään jätetyt hakemukset käsitellään tammikuussa.

Nuoriso-Leader toimintaa tulossa

LounaPlussa ry:n vuosikokous päätti tulevan vuoden osalta, että kehittämistoimintaa suunnataan seudun monipuolisten asumisen mahdollisuuksien luomiseen ja esilletuontiin rahoitettavaksi valittavissa hankkeissa. Myös Nuoriso-Leader toiminta käynnistetään nuorten omien hankkeiden tukemiseen. Hankeneuvoja Elina Hujanen iloitseekin, että tämän helppokäyttöisen rahoituksen avulla saadaan todennäköisesti taas uusia toimijoita mukaan kehittämään Forssan seutua.

LounaPlussa aloittaa tulevana vuonna myös uuden rahoitusohjelman valmistelun vuosille 2023-2027. Kevään 2021 aikana kerätään Forssan seudulta ideoita ja kehittämistarpeita eri tilaisuuksissa ja kyselyin.

Punavihreä kota ulkoapäin kuvattuna.
Riihivalkaman kylän kota on yksi LounaPlussan rahoittamista luontomatkailua palvelevista kohteista Forssan seutukunnalla. Kuva: Tuula Kallioinen.

Uusia hallituksen jäseniä hallitukseen

LounaPlussa ry:n puheenjohtajana jatkaa Jouko Lindroos Tammelasta. Vuosikokouksessa valittiin 16 jäsenen hallitukseen myös uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Yhdistysten uusina edustajina aloittavat Jouko Lehtonen Tammelan Nuorisoseura Aurasta ja Ypäjän MLL:stä Henna Linnala. Humppilan uusi asukkaita edustava jäsen on Anja Yli-Viikari. Julkisen tahon edustajaksi valittiin Jokioisilta kunnanhallituksen jäsen Ursula Mansikka. Koijärven alueen kylien edustajana jatkaa Pirjo Poutanen.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen 050 5834 715

Kaikki