Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Leader Linnaseudulta maaseuturahaa yrittämiseen ja sen kehittämiseen

Tammi-maaliskuussa 2018 maaseutuohjelman Leader-rahoitusta Linnaseutu ry:ltä sai kolme yrityshanketta ja kaksi kehittämishanketta. Yrityksiä rahoitettiin yhteensä noin 116.000 eurolla. Erilaiset kehittämistoimia puolestaan tuettiin noin 119.000 eurolla.
Linnaseutu ry on yksi Suomen 54:stä Leader-ryhmästä. Yhdistys rahoittaa toimialueensa Hattulan ja Janakkalan kuntien ja Hämeenlinnan kaupungin maaseudun yhdistysten ja yritysten hankkeita.
Linnaseutu rahoitti erilaisia kehittämistoimia tammi-maaliskuussa yhteensä 235.000 eurolla. Yritysrahoitusta sai alkuvuodesta Evon Luonto Oy Aulangon Heikkilän uudisrakentamiseen ja kehittämiseen matkailukäyttöön. Viritetyt Varpaat investoi liikkuvan jalkahoitolan sisämuutostöihin sekä kaluston ja tarvikkeiston hankintaan. Lisäksi Monipalvelu Lindholm Oy investoi latukoneen ja lumiauran hankintaan.
Kehittämistukea alkuvuodesta myönnettiin Hämeenlinnan seudun 4H-yhdistyksen J2-hankkeelle, jossa kehitetään Janakkalan yrittäjäverkostoa ja yritysten välistä yhteistyötä sekä parannetaan janakkalalaisten nuorten kesätyö- ja työllistymismahdollisuuksia ja yritystoiminnan tuntemusta. Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö puolestaan sai tukea tieopasteiden hankintaan.
Tuettuja hankkeita yhteensä 61
Linnaseutu ry on rahoittanut maaseudun yritys- ja kehittämishankkeita tähän mennessä käynnissä olevan ohjelmakauden aikana yhteensä noin 2,04 miljoonalla eurolla. Meneillään oleva ohjelmakausi kestää vuodesta 2014 vuoteen 2020.
Yritystukea on saanut 11 yritystä. Yrityksiä rahoitettiin yhteensä 265.000 eurolla. Rahoituksen avulla yritykset ovat esimerkiksi käynnistäneet uusia laiteinvestointeja sekä laajentaneet tuotantotilojaan.
Kehittämishankkeita on käynnistetty 50. Linnaseutu ry:n tuki hankkeille on ollut vajaa 1,8 miljoonaa euroa. Tuettu toiminta on hyvin monipuolista. Rahoitusta on myönnetty erilaisille vesistö-, luonto- ja virkistystoimille, kylätalojen remontteihin sekä esimerkiksi kylähistoriikkeihin ja kylien erilaisiin kehittämistoimiin.
Linnaseudun rahoittamat hankkeet tammi-maaliskuussa:
Hankelistaus, Linnaseutu ry:n tammi-maaliskuussa myöntämät yritys- ja hanketuet
Hankerekisteri:
Kaikki Linnaseutu ry:n rahoittamat hankkeet löytyvät Hämeenraitin hankerekisteristä. Rekisterissä on jo noin 350 maaseutuohjelmasta rahoitettua hanketta Kanta- ja Päijät-Hämeessä.
http://www.hameenraitti.fi/hankerekisteri/


Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa paikkakuntaansa. Leader-ryhmissä paikalliset päättävät oman alueensa yhdistysten ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki tulee maaseuturahastosta ja se muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta. Rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen.

 

Kaikki