Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Kehittyvä metsänomistus

Kehittyvä metsänomistus on ollut Suomen metsäkeskuksen vetämä EU-rahoitteinen tiedonvälityshanke, jossa Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry oli tuensiirtosopimuksella mukana osatoteuttajana. Hanke keskittyi metsänomistuksen sukupolvenvaihdoskysymyksiin ja se toteutettiin 1.7.2017-31.10.2020 välisenä aikana.

Lisätiedot ja hankkeen materiaalit

Kehittyvä metsä -hanke Hämeenraitin hankerekisterissä.

Kaikki