Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Käytännön ratkaisuja alkutuotannon ongelmiin

Maaseudun innovaatioryhmien eli tuttavallisemmin EIP-ryhmien tämän ohjelmakauden viimeinen ideahakukierros päättyi tammikuun lopussa. Valintaryhmä saa pian arvioitavakseen, mitkä esitetyistä ideoista edistäisivät parhaiten maatalouden ja muun alkutuotannon tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä.
Innovaatioryhmien valintaprosessi on kaksivaiheinen: Haku alkaa ideahaulla, jossa hakija esittää ideansa tiivistetysti. Valintaryhmä käsittelee ideat ja valitsee varsinaiseen hankehakuun pääsevät ideat. Hakuvaiheessa idean ympärille rakennetaan hankesuunnitelma.
Maaseudun innovaatioryhmä on ohjelmakauden 2014-2020 uusi tukimuoto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Ryhmän toiminnan lähtökohtana on alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaisuun ja innovaation tuottamiseen ryhmä tähtää. Ryhmän tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu ongelma tai saattaa uusi innovaatio käytäntöön. Innovaatioiden avulla saadaan aikaan uudistumista alkutuotannossa sekä edistetään biotaloutta.
Aiemmilla hakukierroksilla on valittu kaikkiaan kahdeksan innovaatioryhmää, ja tällä viimeisellä hakukierroksella on tavoitteena saada käyntiin 2-4 ryhmää lisää. Innovaatioryhmät tuottavat tietoa, joka on vapaasti kaikkien käytössä. Innovaatioryhmälle ei myönnetä rahoitusta varsinaiseen tutkimustyöhön, vaan tutkijat ovat mukana ryhmässä tuomassa asiantuntemustaan ratkaistavaan ongelmaan. Tulokset jaetaan myös kansainvälisesti EIP-AGRI-verkostossa.
Innovaatioryhmät koolla Helsingissä
Käynnissä olevien innovaatioryhmien työn tuloksista kuultiin webinaarissa tammikuun puolivälissä. Mukana olivat kaikki Suomessa toimivat kahdeksan ryhmää sekä innovaatioryhmien edustajia Ruotsista ja Virosta. Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaiskatsaukset hankkeiden toiminnasta, lisäksi oli varattu aikaa ryhmien keskinäiselle verkostoitumiselle ja kokemusten vaihtamiselle.
Innovaatioryhmien toiminta on luonteeltaan valtakunnallista, joten ryhmien toimintaan on mahdollista saada mukaan alan parhaat asiantuntijat. Parhaimmillaan viljelijöistä, tutkijoista ja yritysten edustajista koostuva ryhmä tuottaa käytännönläheisen ratkaisun alkutuotannon ongelmaan ja viestii siitä Euroopan laajuisesti sekä toimii lisäksi linkkinä tutkimukseen esimerkiksi EU:n Horisontti 2020 -ohjelman kautta.
Mitä kuuluu nyt jo toiminnassa olevalle kahdeksalle innovaatioryhmälle? Voit katsoa webinaaritallenteen tästä >>
https://www.youtube.com/watch?v=W9ApvEfl2_o
Lassi Hurskainen
Kirjoittaja työskentelee Hämeen ELY-keskuksessa maaseudun kehittämisen asiantuntijana
 

Kaikki