Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Kansallinen yhteinen ruokamatkailustrategia on päivitetty

Yhdessä tekoja luonnosta ammentaen!

Ruokamatkailusta on tullut tärkeä osa matkailuelämystä. Jokainen matkailija syö ja ruokailu koetaan usein mieleenpainuvimpana asiana matkalla. Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028 on vuoden 2015-2020 strategian ensimmäinen päivitys. Strategian toimenpidekokonaisuuksia ovat vastuullinen liiketoiminta, tuotekehitys, strategiset kumppanuudet sekä myynti, markkinointi ja viestintä. Kaikille näille kokonaisuuksille on määritelty toimenpiteet ja mahdolliset vastuutahot. Ruokamatkailustrategian jalkautusta tehdään alueellisissa työpajoissa ympäri Suomea. Näihin työpajoihin kutsutaan ruoka- ja matkailuyrittäjiä sekä -toimijoita. Mitä useampi kokki, sen maukkaampi soppa!

Strategian tavoitteena on kehittää Suomen ruokamatkailua yhteistyöllä kärkituotevetoisesti, kannustaa yhdistelmätuotteiden ja ruokareittien luomiseen, edistää matkailu- ja elintarvikealan kilpailukykyä sekä laatutasoa, parantaa suomalaisen ruokakulttuurin imagoa sekä rakentaa aktiivinen kansallinen ruokamatkailuverkosto. Ruokamatkailu mahdollistaa ympärivuotisen matkailun kehittämisen ja elinvoimaisuuden matkailualueilla. Puhtaus, turvallisuus ja aitous ovat Suomen ruokamatkailun vahvuuksia.

Ruokamatkailun kehittämisen visio on: Hungry for Finland – Ruoka elämykselliseksi ja ostettavaksi osaksi Suomen matkailua vastuullisesti! Ydinteemoja sekä ruokamatkailutuotteissa että viestinnässä ovat:

  1. Taste of place
    Eat local and sense Finland!
  2. Pure & Natural
    Eat slow and healthy in Finland!
  3. Cool & Creative
    Eat wild and happy in Finland!

Strategia on syntynyt laajassa yhteistyössä matkailu- ja ruoka-alan toimijoiden kanssa ja se tukee Suomen matkailustrategian 2019-2020 linjauksia. Suomen ruokamatkailustrategian laatiminen on yksi Hungry for Finland  (H4F) -ruokamatkailun tuotteistamishankkeen toimenpiteitä (EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto). Hanketta koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Strategia on luettavissa tästä: Suomen ruokamatkailustrategia 2020-2028 – yhdessä tekoja luonnosta ammentaen, toimenpiteet 2020-2023

Mitä ruokamatkailu on?

Ruokamatkailutarjontaa ovat matkailijoiden kohtaama paikallisuuteen ja tarinoihin perustuva maukas ravintolaruokailu, kotiruokailu, katuruoka, suomalaisen ruoan tekeminen ohjatusti, luonnonantimiin ja keräilyyn liittyvät ruokamatkailutuotteet, luonnossa ja kulttuuriympäristössä tapahtuva ruokailu, erilaiset ruokamatkailuun liittyvät reitit ja tapahtumat, torit, kauppahallit, erikoismyymälät kuten juustolat, viinitilat sekä pienpanimot ja niiden ympärille rakennettu ohjelma. Ruokamatkailuun liittyvät tarinat, paikallisuus ja puhtaus. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta ja tekee matkailutuotteen elämykselliseksi.

Lisätietoja:

Ruokamatkailun projektipäällikkö Kristiina Havas, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, kristiina.havas@haaga-helia.fi, puh. 0500 688 332  www.hungryforfinland.fi

Kaikki