Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kalatalousaktivaattori ei ole pelkkä hanketyöntekijä

Sisä-Suomen kalatalousryhmä rahoittaa elinkeinokalatalouteen liittyviä kehittämis- ja suunnitteluhankkeita. Lisäksi kalatalousryhmän aktivaattori avustaa alan toimijoita erilaisten kalatalouteen liittyvien hankkeiden hakemisessa. Tärkein hankeryhmä lienee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta haettavat alan yrittäjien investointihankkeet. Hankkeiden parissa työajasta kuluu kuitenkin vain osa. Ainakin toinen puoli koostuu hyvin monipuolisesta toiminnasta.
Aktivaattori osallistuu erilaisiin työ- ja ohjausryhmiin, esimerkkinä Keski-Suomen ruokaketjun kehittämistyöryhmä. Sen tapaamisissa on mahdollista tavata muita elintarviketuotannon kanssa työskenteleviä ihmisiä. Työryhmän kautta syntynyt verkosto ja sen kautta parantunut käsitys alueen olosuhteista on ollut suureksi avuksi kalatalousryhmän ydintoiminnan kehittämisessä. Mielenkiintoisen näköalapaikan ja vaikuttamisen mahdollisuuden on tarjonnut myös Lahden ammattikorkeakoulun ja Vammaisurheiluliiton LUKA-luonto kaikille-hankkeen ohjausryhmässä työskentely. Sen tavoitteena on parantaa liikuntarajoitteisten ihmisten pääsyä luontoliikunnan pariin. Kalatalousaktivaattorin rooli hankkeessa on ollut tuoda kalastusmatkailun kohteita ja yrittäjiä hankkeen toiminnan piiriin. Vaikka hankkeen toiminta alkoi käytännössä vasta syksyllä 2018, on sen tuloksina jo syntynyt loistava esteettömän koskikalastuksen kohde Hartolan Tainionvirralle.
Hyvin suuren osan aktivaattorin ajasta vie neuvontatyö. Erilaiset toimijat ottavat yhteyttä melkein missä tahansa kalatalouteen liittyvässä asiassa. Vaikka aihe ei elinkeinokalatalouteen liitykään, ei aktivaattori yleensä kieltäydy kysyjää avustamasta, vaan pyrkii vähintäänkin löytämään jonkun, joka osaa neuvoa aiheessa paremmin. Useimmiten kuitenkin löydetään rahoitusmahdollisuuksia tai muita ratkaisuita, joiden avulla asiakas pääsee asiassaan eteenpäin.
Koska aktivaattorin tehtäviin kuuluu viestintä, ovat useat median edustajat oppineet ottamaan aktivaattoriin yhteyttä kalatalouteen liittyvissä asioissa. Useimmiten löydetäänkin sopiva haastateltava tai hanke-esimerkki, josta toimittaja saa tehtyä mielenkiintoisen jutun. Samalla saadaan tuotua julki tietoa kalatalousalasta ja lisättyä sen näkyvyyttä muuallakin, kuin alalla tai hankkeissa työskentelevien keskuudessa.
Kaiken tämän lisäksi aktivaattori toimii yhteyshenkilönä eri alueiden, toimijoiden ja hankkeiden välillä. Koska ryhmän alue on ylimaakunnallinen, lähentää sen toiminta myös eri alueiden toimijoita keskenään. Myös tieto hyvistä käytännöistä liikkuu aktivaattorin mukana eri alueiden välillä.
Aktivaattori on siis paitsi kalatalousryhmän hanketyöntekijä, myös neuvoja, substanssiosaaja, mielipidevaikuttaja, viestijä, tukihenkilö ja yhteistyön väline alueiden ja toimijoiden välillä. Todennäköisesti tähän pystyvät samaistumaan myös monet muut hanketyöläiset ja kehittäjät. Sitten kun vielä keksisi, miten tämän kaiken kirjaa työajanseurantaan!
Jutun kirjoitti Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalousaktivaattori Janne Ruokolainen. Jannen toimipiste sijaitsee Vääksyssä samoissa tiloissa Päijänne-Leaderin kanssa. Päijänne-Leader myös hallinnoi kalatalousryhmän toimintaa.
Kuva: Johannes Sipponen
 
 

Kaikki