Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Kahdeksan ideaa jatkoon valtakunnallisten maaseutuhankkeiden haussa

Tammikuun lopussa päättyneeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 46 hankeideaa. Näistä kahdeksan ideaa on päässyt jatkovalmisteluun. Teemana tällä hakukierroksella oli maaseudun elinkeinojen kestävä uudistuminen.
Arviointiryhmä valitsi kahdeksan hakuteeman mukaista, parhaiten ohjelman tavoitteita tukevaa ehdotusta jatkovalmisteluun. Jatkovalmisteluun valitut ideat voivat osallistua varsinaiseen hakuun, joka on 11.3.-3.5.2019. Hämeen ELY-keskus järjestää jatkovalmisteluun valituille koulutustilaisuuden 8.3.2019.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset

 
Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit
Hankkeessa selvitetään teollisuustuotannon sivujakeiden soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia sekä pienimittakaavaisilla kokeilla että käytännön mittakaavassa. Elinkaaristen ympäristövaikutusten arvioinnilla todennetaan uusien kuivikevaihtoehtojen ja niiden käyttöketjujen pienentyneet vaikutukset turpeen käyttöön verrattuna.
Idean esittäjä: Luonnonvarakeskus
Yhteyshenkilö: Maarit Hellstedt
Päästöt kuriin ja hiilinielut kasvuun – peltoheitot ja turvesuonpohjat metsiksi
Tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen lisäämällä turvesuonpohjien ja maatalouskäytön ulkopuolella olevien peltoheittojen metsitystä. Hanke tuottaa ratkaisuja ja menetelmiä sopivien metsityskohteiden löytämiseen, tietoa hyvään lopputulokseen johtavien metsitysmenetelmien valintaan ja levittää tietoa valtakunnallisesti sekä maanomistajille että metsä- ja maatalousalan toimijoille.
Idean esittäjä: Suomen metsäkeskus
Yhteyshenkilö: Yrjö Ylkänen
Luonnonaineiden tehouutto
Hankkeessa käynnistetään paikallisesti toimivaa luonnon uuteaineiden tuotantoa maaseudun elinkeinoelämän elävöittämiseksi. Esimerkiksi liikuteltavalla tuotantoyksiköllä, joka on pakattu konttiratkaisuksi, on edellytyksiä toimia niin maaseudulla kuin kaupunkimaisissa ympäristöissä tuoden ansaintamahdollisuuksia raakatuotteiden valmistuksena tai myyntinä uuteaineita hyödyntäville jatkojalostusketjuille, kuten kosmetiikka-, elintarvike- ja well-being-tuoteteollisuus.
Idean esittäjä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Yhteyshenkilö: Tuomas Koiranen
ELVIS-elintarvikealan vastuullisesti ja innovatiivisesti suuntautuneet maaseutuyritykset
Tavoitteena on edistää maaseudun elintarvikealan pienten yritysten kestävää kehitystä ja sitä kautta mahdollisesti syntyvää kilpailukykyä tai uutta liiketoimintaa jakamalla tietoa ja mahdollistamalla toisilta oppiminen vastuullisista toimenpiteistä jalostustoiminnassa sekä tukemalla uusien mahdollisuuksien oivaltamista ilmasto- ja resurssiviisaassa trendissä.
Idean esittäjä: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Yhteyshenkilö: Hanna-Maija Väisänen
Kestävää kehitystä robotiikalla, automatiikalla ja älyteknologialla
Tietoa välittämällä ja osaamista yhdistämällä kotieläintilat löytävät uusia vaihtoehtoja kestävyyteen ja eläinten hyvinvointiin. Peltoviljelyssä voidaan löytää uusia keinoja ympäristön kuormittumisen vähentämiseen. Eri näkökulmia yhdistävään verkostoon kutsutaan avoimesti mukaan aiheen parissa työskentelevät ja kiinnostuneet asiantuntijat sekä maatalousyrittäjät.
Idean esittäjä: Työtehoseura ry
Yhteyshenkilö: Reetta Palva
Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta
Tavoitteena on saada lämpö- ja energialaitosten eri tuhkajakeet hyötykäyttöön kustannustehokkaasti niin, että tuhkasta saadaan paras mahdollinen lisäarvo. Hankkeessa lisätään toimijoiden tietoa tuhkan hyötykäyttömahdollisuuksista sekä parannetaan yritystoiminnan ja liiketoiminnan edellytyksiä.
Idean esittäjä: Tapio Oy
Yhteyshenkilö: Tommi Tenhola
Kohti kestävää pienteurastamotoimintaa
Tavoitteena on parantaa pienteurastamoyritysten ja niiden yhteydessä toimivien myymälöiden liiketoimintamahdollisuuksia etsimällä tuotteisiin soveltuvia kestäviä ympäristöratkaisuja.
Idean esittäjä: Hämeen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Siri Pekuri
Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja alkutuotannon arvostusta
Tavoitteena on vahvistaa kumppanuusmaataloutta ja tuottaja-kuluttajasuhdetta. Kumppanuusmaataloudessa kuluttaja jakaa ruuantuotannon taloudellista riskiä maksamalla satotuotteista etukäteen, ja usein myös osallistuu jossain määrin itse ruuantuotantoon. Hanke tuottaa uutta tietoa kumppanuusmaataloudesta ja tarkastelee sitä kestävyyden eri näkökulmista.
Idean esittäjä: Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Yhteyshenkilö: Ritva Mynttinen
Lisätietoja:
Hämeen ELY-keskus
asiantuntija Lassi Hurskainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi p.0295 025 046
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p.0295 025 065
 

Kaikki