Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Jokimaan alueelle suunnitteilla 3 miljoonan euron biokaasulaitos

Biokaasun tuotanto kiinnostaa hevosalan toimijoita

 
Suomessa muodostuu vuosittain vajaat 700 000 tonnia hevosenlantaa. Hevostallit ja ravikeskukset sijaitsevat nykyisin maaseudun sijaan lähellä asutuskeskuksia ja kamppailevat lannasta syntyvän taloudellisen taakan kanssa. Jokimaan ravikeskus on LUTin tutkijoiden avulla löytänyt yhtälön, jolla taakka on mahdollista kääntää liiketoimintamahdollisuudeksi.

Jokimaan ravikeskuksen alueelle on suunnitteilla noin kolme miljoonaa euroa maksava biokaasulaitos. Hevosenlannan lisäksi sen on tarkoitus hyödyntää raaka-aineenaan myös elintarviketeollisuuden ja Päijät-Hämeen alueen maatalouden sivuvirtoja. Laitoksen tuottama kaasu on tarkoitus jalostaa liikennepolttoaineeksi, joka myydään loppukäyttäjille laitoksen yhteyteen rakennettavalta tankkausasemalta.

Hevosenlannan kestävä hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet (HELY) -hanke tuotti tietoa lannan hyötykäytön potentiaalista liiketaloudellisesta ja ympäristönäkökulmasta. Hämeen ELY-keskus rahoitti hiljattain päättynyttä hanketta, jossa yhdistyivät LUTin tuotantotalouden ja kestävyystutkimuksen osaaminen.

Jokimaan ravikeskus on iso hevoskeskittymä Lahdessa, ja se soveltui hyvin case-kohteeksi lannan hyötykäytön mahdollisuuksista. LUTin asiantuntijat keräsivät ja tuottivat tietoa lannan käsittelyn haasteista ja kustannuksista. Alan toimijat saivat myös ymmärrystä vaihtoehtoisista tekniikoista käsitellä lantaa.

− Aika nopeasti kävi ilmi, että pelkkä tiedon tuottaminen ei riitä.  Hyötykäyttövaihtoehdoista kiinnostuneet toimijat tarvitsevat myös apua ratkaisujen käytäntöön viemisessä. Osaltamme pystyimme Jokimaan tapauksessa vastaamaan myös tähän haasteeseen, toteavat LUT-yliopiston tutkijat Tero Rantala ja Jouni Havukainen.

Selvitetyistä investointivaihtoehdoista houkuttelevimmaksi ratkaisuksi muodostui biokaasulaitoksen rakentaminen Jokimaan alueelle. Laitoshankkeen projektipäällikkö Janne Ekholm (Hevosvoimia hevosenlannasta –hanke) kiittelee yliopiston konkreettista tukea uuden liiketoiminnan syntymisessä.

− LUTin tutkijoiden rooli laitoksen rakentamiseen tähtäävän yhtälön löytämisessä oli merkittävä. Tiedon lisäksi saimme apua myös verkostojen, asiantuntijuuden ja rahoituspohjan löytymiseen laitoksen operoinnista vastaavan yhtiön ympärille, toteaa Ekholm.

Jokimaan biokaasulaitos olisi lajissaan ensimmäinen

Raviradan yhteyteen suunnitellun biokaasulaitoksen alustavan aikataulun mukaan rakentaminen voisi käynnistyä Lahdessa 2019 järjestettävien Kuninkuusravien jälkeen. Toteutuessaan se olisi Suomessa ensimmäinen raviratojen yhteyteen noussut biokaasulaitos. Ekholm näkee skaalattavuuspotentiaalia myös muualla Suomessa.

− Vastaavia raviratoja sijaitsee muuallakin kaupunkien laita-alueilla, ja lantahuolto niissä on samalla tavalla haasteellista. Nyt suunniteltava konsepti olisi käytännössä sellaisenaan monistettavissa myös niiden käyttöön.
Jokimaan toimitusjohtaja ja vuoden 2019 Kuninkuusravien järjestelyistä vastaava Tomi Himanka on iloinen hankkeen tuloksista.

− Hienoa, että hevosen lannan käsittelyyn löytyi paljon uusia mahdollisuuksia hankkeen aikana. Me Jokimaalla menemme kovaa vauhtia kohti konkretiaa ja biokaasulaitoksen suunnitelmat etenevät, sanoo Himanka.

Biokaasuprosessin mädätejäännös on luomulannoitetta, jolla vastataan alueen luomuviljelijöiden lisääntyneeseen kysyntään. Näin uusi laitos tukee myös alueellisen ravinnetasapainon myönteistä kehitystä, vaikka investointi toteutetaan taloudellisista lähtökohdista.

 

Kaikki