Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Järviylängön Helmet -hanke vauhditti yritystoimintaa

Forssan seudulla toimivien seitsemän matkailuyrityksen toimintaa kehitettiin Järviylängön Helmet -yritysryhmähankkeessa kolmen vuoden ajan. Hämeen Ely-keskuksen rahoittama hanke lisäsi yritysten välistä yhteistyötä ja auttoi elinvoimaisuuden säilyttämisessä vaikeana pandemia-aikana. Hanke päättyi kesäkuussa 2021.

Yrittäjien taidot kasvoivat etenkin palvelumuotoilussa ja sähköisten markkinointivälineiden hyödyntämisessä.
Vastuullisuus ja jatkuva laadun kehittäminen olivat Järviylängön Helmissä vahvasti esillä.

Hankkeessa tuotettiin esittelyvideoita ja valokuvia, hankittiin bloginäkyvyyttä sekä osallistuttiin monipuolisesti erilaisiin koulutuksiin. Opintomatkoja tehtiin kotimaahan sekä Espanjaan, Ranskaan, Saksaan, Viroon ja Latviaan. Opintomatkoilla tutustuttiin alueen matkailun kehittämiseen erityisesti sesongin pidentämisen sekä yritysten välisen yhteistyön näkökulmista.

Hankkeen tuloksena Forssan seudulle syntyi uusia toisiaan täydentäviä matkailupalveluita sekä useamman yrityksen yhdessä tuottamia palvelupaketteja. Koronan vuoksi etenkin luontomatkailu ja ulkona toteutettavat aktiviteetit ovat kiinnostaneet asiakkaita ja tähän kysyntään Järviylängön Helmet ovat pyrkineet vastaamaan.  Esimerkiksi kaikkien seitsemän osallistujayrityksen yhteistyönä toteutettavan Pyhiinvaellus-paketin toimivuutta testattiin hankkeessa ja saatujen kokemusten perusteella se päätyi yritysten palveluvalikoimaan. Pyhiinvaellus on patikointi- ja melontaretki pyhiinvaelluksen hengessä luontoon, hämäläiseen kulttuurimaisemaan ja saunoihin, samalla omiin ajatuksiinsa tutustuen.

— Omatoimiset pyhiinvaellukset ovat suosittuja ulkomailla isoissa kaupungeissa. Nyt tämä on meilläkin mahdollista, kertoo Portaan Nahkurinverstaan Kari Tikka ryhmän yhteistyöstä.

Hanke auttoi verkostoitumisessa ja kehittämistoimien toteuttamisessa

Toisiin osallistujayrityksiin tutustuminen sekä erilaisten toimintatapojen ja ratkaisumallien näkeminen oli Järviylängön Helmien parasta antia.

— Toisten yritysten tarjonnan tunteminen on helpottanut yhteistyön tekemistä. Toisilta sai paljon uusia ajatuksia ja myös vertaistukea hankalana korona-aikana, toteaa Emilia Ilomäki Mustialan Kievarista.

Hankkeessa mukana oleminen edellytti osallistujayrityksiltä kirjallisia kehittämissuunnitelmia ja niiden toteuttamista määräaikana.

— Suunniteltuja kehittämistoimia tuli tehtyä hankkeen ansiosta. Hanke antoi toiminnan kehittämiseen taloudellista tukea ja hankeaika määräsi aikataulun, kertoo Päivi Paija Paijan Maatilamajoituksesta.

Yritysryhmähanke erinomainen työväline yhteistyön lisäämiseen

Järviylängön Helmien yhteistyö matkailuasiakkaiden palvelemiseksi jatkuu myös tulevaisuudessa.

— Hankkeen päättymisen jälkeen uudet yhteistyökumppanit ja kaikki Järviylängön Helmien palveluita täydentävä matkailutarjonta kiinnostaa. Mitä paremmin tunnemme toisemme, sitä monipuolisemmin voimme asiakkaita palvella”, täydentää Leena Kylämarkula Urpolan Kartanosta.

Järviylängön Helmet -yritysryhmähanketta rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja sitä hallinnoi ProAgria Etelä-Suomi. Yritysryhmän hanketuki on tarkoitettu kehittämispalvelujen hankintaan. Järviylängön Helmet -hankkeessa kehittämistoimista osa oli kaikille osallistujille yhteisiä, lisäksi tehtiin yrityskohtaisia kehittämistoimia. Julkisen rahoituksen osuus yritysryhmähankkeessa oli 75 %, jolloin osallistujat maksoivat kustannuksista itse 25 %.

— Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen vaatii yrittäjältä paljon omaa aikaa ja sitoutumista. Järviylängön Helmissä mukana olleet yritykset olivat erittäin sitoutuneita hankkeeseen ja myönnetty rahoitus saatiin käytettyä yli 99 %:sesti. Yritysryhmähanke on joustava rahoitusväline. Suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä voitiin ketterästi päivittää, kun messuosallistumiset ja opintomatkat jäivät koronarajoitusten vuoksi toteutumatta, arvioi projektipäällikkö Tiina Heinonen ProAgria Etelä-Suomesta.

Järviylängön Helmet, yhteystiedot:

Mustialan Kievari, Emilia Ilomäki ja Emilia Lakkinen, p. 040 412 1505

Eräkeskus Metsäkouluntie, Niina Tapani, p. 040 827 7811

Erärenki, Jouni Palén, p. 050 5454 722

Paijan Maatilamajoitus, Hannu ja Päivi Paija, p. 0500 532 535

Portaan Nahkurinverstas, Johanna Pelto-Huikko ja Kari Tikka, p. 040 861 5555

Urpolan Kartano, Leena ja Mikko Kylämarkula, p. 0500 121 160

Wilderness Tales, Tomi Helin, p. 050 340 7730

Pääkuva Järviylängön Helmien tuottamalta Pyhiinvaellukselta, kuvassa on Martti Puran metsäkirkko. Kuvan on ottanut Katri Tammela.

Teksti ja lisätiedot:

Tiina Heinonen, ProAgria Etelä-Suomi
p. 0400 353 419, tiina.heinonen@proagria.fi

Kaikki