Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Järvikalatuotteita suoraan kuluttajalle ilman välikäsiä

Kiinnostaako lähikala? Facebookiin on luotu uusi ryhmä, josta lähikalaa ja siitä tuotettuja tuotteita voi ostaa suoraan kalastajilta. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki lähikalan ystävät.

Luonnonkalan ekologisuus ja eettisyys kiinnostaa kuluttajia, eikä syyttä! Myös kaupoissa on herätty parhaillaan käynnissä olevaan luomu- ja lähiruokabuumiin ja valikoima on monipuolistunut. Poikkeuksena tuntuu kuitenkin yhä olevan kalatiskit, jossa norjalainen lohi täyttää edelleen valtaosan tiskistä ja on asetettu tiskin paraatipaikalle.

— Lähikalaa ei välttämättä löydy kalatiskistä, vaikka alueella harjoitettaisiin kalastuselinkeinoa. Tähän on monia eri syitä, toteaa Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalatalouskoordinaattori Katja Svahnbäck.

Lähikalan osalta ongelmaksi koituu usein kalastuselinkeinon vahva sesonkiluontoisuus ja saalismäärien suuret vaihtelut. Suuret kauppaketjut haluavat valikoimiinsa tuotteita, joiden saatavuus on tasaista ja joita voidaan toimittaa tarpeeksi suuria määriä kauppaketjujen tarpeisiin.

— Yksittäiset ammattikalastajat eivät useinkaan pysty vastaamaan tähän, kertoo Svahnbäck.

Kotimaista kalaa pidetään monesti myös kalliina. Kaupoissa kalan hintaan joudutaan tietysti lisäämään koko ketjun kustannukset. Kalastajan lisäksi myös tukku ja kauppias haluavat osansa. Kalastaja saa tällöin saaliistaan pienemmän korvauksen, kalan hinta nousee välikäsien johdosta ja kalan matka kauppaan pitenee väistämättäkin.

Lähikalan kauppapaikka

Sisä-Suomen kalatalousryhmä on perustanut Facebookiin Lähikalan kauppapaikka -ryhmän. Sen tarkoituksena on toimia alustana, jossa lähialueen kalastajat sekä muut alan toimijat voivat myydä tuotteitaan suoraan kuluttajille ilman turhia välikäsiä. Facebook-ryhmän toivotaan tuovan helpotusta nykyiseen tilanteeseen ja siitä hyötyvät niin kalastajat kuin kuluttajatkin.

— Kuluttajat saavat lautaselleen juuri kalastettua ekologista lähikalaa ja kalastajat saavat saaliistaan paremman korvauksen välikäsien puuttuessa, kertoo Svahnbäck.

Saalista voidaan myös laittaa myyntiin juuri sen verran kuin sitä on tullut ja eri lajeja sesonkien mukaan.

Lähikalan kauppapaikan suurimpana etuna on, että se kokoaa alueen toimijoiden yhteystiedot kätevästi yhteen paikkaan ja toimii samalla myynti- ja ilmoitusalustana. Se eroaakin hieman muista kalan myyntiin tähtäävistä jo olemassa olevista ryhmistä, jotka ovat keränneet suosiota sosiaalisessa mediassa. Lähikalan kauppapaikassa on selkeät toimintaohjeet ja kalaa myyvät vain lailliset kalastusyrittäjät.

Ryhmään liittyneet toimijat voivat ilmoittaa kalan myyntipaikoista sekä myytävistä lähikalatuotteista ryhmän seinällä. Myös ostajat voivat jättää ryhmään ”halutaan ostaa”-ilmoituksia. Itse kaupat tehdään kuitenkin aina myyjän ja ostajan välillä ryhmän ulkopuolella, eikä ylimääräisiä välikäsiä näin tule.

Kalayhtymä Kääpä liittyi toimijaksi ryhmään vastikään. Heidän kalanmyyntiautonsa löytää usein mm. Lahden kauppatorilta ja Kuhmoisten torilta. Myyntipaikan voi nyt tarkistaa kätevästi lähikalan kauppapaikan seinältä, johon Kalayhtymä Kääpä sekä muut alueen toimijat jakavat ilmoituksiaan. Kuva: Karoliina Kääpä.

Kauppapaikasta toivotaan pientä piristysruisketta Sisä-Suomen kalatalousryhmän kalastuselinkeinolle. Alueen toimijat ja kuluttajat tavoittaessaan Lähikalan Kauppapaikka voi merkittävästi lisätä lähikalan osuutta ihmisten ruokavalioissa.

— Tästä hyötyvät kaikki: kuluttajat, yrittäjät sekä luonto, toteaa Svahnbäck.

Lähikalan kauppapaikan löytää osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/lahikalankauppapaikka

Lisätiedot:

Katja Svahnbäck
Kalatalouskoordinaattori
Sisä-Suomen kalatalousryhmä
p. 044 7440396
katja.svahnback@paijanne-leader.fi
www.paijanne-leader.fi/kalatalousryhma 

Kuvassa Kalayhtymä Kääpän myyntiauto jonka löytää usein Lahden ja Kuhmoisten toreilta.

Kaikki