Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Investointitukea tarjolla hämäläisille maaseutuyrityksille

Kärköläläinen Korvenranta Oy tähtää kasvuun investointien avulla


Kanta- ja päijäthämäläisille mikro- ja pienyrityksille on tarjolla investointitukea EU:n maaseuturahastosta. Hämeen ELY-keskuksella on vuosille 2019 ja 2020 käytettävissä vielä noin 4,5 miljoonaa euroa maaseudun yritystukiin. Yksi investointitukea saaneista yrityksistä on Kärkölässä toimiva puualan yritys Korvenranta Oy, joka on saanut rahoitusta tuotantolinjaston uusimiseen.

Hämeessä maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset voivat hakea tukea investointeihinsa maaseuturahastosta. Tukea myöntää Hämeen ELY-keskus, jolla on vielä kahdelle vuodelle rahaa käytettävissä yritysten tukemiseen noin 4,5 miljoonaa euroa.
− Tukiprosentti on pääsääntöisesti 20 prosenttia, joten se on jo ihan tuntuva apu investoinneissa. Koska tukea ei tarvitse maksaa takaisin, se voi mahdollistaa vähän suuremman tai laadukkaamman investoinnin kuin mitä yritys oli alun perin ajatellut, Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Kari Palvaila kertoo.
Tällä ohjelmakaudella eli vuodesta 2014 lähtien maaseuturahastosta Hämeen ELY-keskukselta on saanut tukea noin 100 yritystä. Yksi näistä on Kärkölässä toimiva puualan yritys Korvenranta Oy, joka uusi tuotantolinjastoaan hankkeen aikana. Nyt tiloissa on järeä 5-akselinen CNC-työstökeskus, nollasaumalistoituslinjasto sekä vesi-UV-pintakäsittelylinja.
− Hanke oli meidän mittakaavassamme aika suuri, yli miljoonan euron hanke. Tuen avulla pystyimme investoimaan vähän parempaan ja järeämpään teknologiaan ja samalla olemme kasvattaneet volyymiamme, Arto Korvenranta toteaa.
Maaseuturahaston tukea voikin saada investointeihin, jotka monipuolistavat ja lisäävät maaseudun elinkeinotoimintaa tai parantavat yritysten toimintaedellytyksiä ja kehittävät niiden kilpailukykyä. Kari Palvailan mukaan hankkeet voivat olla hyvinkin erilaisia.
− Pienimmät tuettavat hankkeet voivat olla 10.000 euron kone- tai laiteinvestointeja ja suurimmat jopa kahden miljoonan investointeja. Maaseutuohjelmasta on mahdollista hakea tukea myös yrityksen tuotannollisiin toimitiloihin ja niiden rakentamiseen ja laajentamiseen, Palvaila toteaa.
Askel edellä kilpailijoita
Tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Korvenranta on perheyritys, joka toimii nyt jo kolmannessa polvessa ja työllistää yli 20 ihmistä. Tuotevalikoimaan ovat yrityksen toimintavuosien aikana kuuluneet muun muassa ovet ja ikkunat, pankkien ja ravintoloitten kalustukset sekä esimerkiksi linja-autojen korit. Onpa yritys valmistanut 1950-luvulla Linnanmäen vuoristoradan puuosatkin.
Tällä hetkellä liiketoiminta keskittyy kalustekomponenttien valmistamiseen, projektikalusteisiin sekä levyjen CNC-työstöön. Asiakkaina on merkittäviä kotimaisia yrityksiä.
− Välillisesti tuotteita menee vientiin noin 25 prosenttia. Tarkoituksena on kasvattaa myös suoraa vientiä lähitulevaisuudessa, Arto Korvenranta kertoo.
Investointien avulla yritys on hakenut toiminnalleen lisäarvoa sekä uutta teknologiaa, jonka myötä päästään askel kilpailijoiden edelle. Esimerkiksi nollasaumalistoituskone on Suomessa lajissaan ensimmäinen.
− Sen avulla olemme saaneet uusia asiakkaita toimistokalustajista. Saimme teollisuussarjan koneen puusepänteollisuuden käyttöön ja voimme valmistaa tuotteita, joita kevyemmällä koneella ei voisi, toimitusjohtaja Jarkko Korvenranta toteaa.
Pintakäsittelylinjaston automaattinen ruiskumaalaamo puolestaan käyttää vesiohenteisia UV-kovettuvia pintakäsittelyaineita. Sen avulla päästään liuotusohenteisten pintakäsittelyaineiden kestävyyteen, mutta saavutetaan vähäpäästöinen tuote. Samalla Korvenranta Oy on ensimmäinen suomalainen kalustekomponenttivalmistaja, joka on saanut tuotteilleen M1-sisäilman päästöluokituksen. M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä sekä tutkitusti puhtaammasta sisäilmasta ja on omiaan vähentämään sisäilmaongelmia kalusteiden osalta.
− Jos emme olisi saaneet tukea Hämeen ELY-keskukselta, olisimme ehkä pysyneet pintakäsittelyn osalta vanhassa teknologiassa. Mutta onneksi siirryimme vesiohenteiseen tekniikkaan, koska vanha tapa varmasti kielletään pian kokonaan, Arto Korvenranta painottaa.
Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä hankkeisiin ja investointeihin.
− Meidän mottomme on auttaa kumppaneitamme menestymään. Ilman vesiohenteista pintakäsittelylaitetta ja nollasaumalistoituskonetta emme olisi pystyneet kasvattamaan asiakkaidemme tuotteiden laatua, Jarkko Korvenranta summaa.

Nollasaumalistoituskone on hankittu Hämeen ELY-keskuksen tuella. Kuva: Korvenranta Oy
Aikaa toteutukselle
Maaseuturahaston investointituen hakeminen tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Vaikka julkisen rahan haussa törmää myös byrokratiaan, on tähänkin apua saatavilla.
− Esimerkiksi ProAgrian HYMY-hankkeen yritysneuvojat antavat neuvoja ja auttavat hakuprosessissa. Myös omalla alueella toimivien Leader-ryhmien sekä kehitysyhtiöiden asiantuntijat ovat käytettävissä rahoituksen hakuun liittyvissä kysymyksissä, Hämeen ELY-keskuksen Kari Palvaila kertoo.
Miksi sitten yritysten kannattaisi hakea investointitukea juuri nyt? Kari Palvailan mukaan varsinkin rakennushankkeiden osalta kannattaa olla ajoissa liikkeellä, koska päätösten tekeminen edellyttää hankkeesta riippuen muun muassa lainvoimaisen rakennusluvan tai ympäristöluvan.
− Laajemmillekin rakennushankkeille jää kuitenkin mukavasti toteutusaikaa. Alustavasti on sanottu, että hankkeiden maksatusta tulee hakea viimeistään huhtikuun 2023 mennessä, Palvaila toteaa.
Toisaalta tulevan ohjelmakauden, vuosien 2021–2027 rahoituskehystä koskevia päätöksiä ennakoidaan saatavan aikaisintaan 2020 vuoden vaihteessa.  Aikaistamalla investointeja yritys voi varmistaa rahoituksen myös vuoden 2021 investoinneille.
Pääkuvassa: Arto (vas.) ja Jarkko Korvenranta ovat yrittäjiä kolmannessa polvessa. Tällä hetkellä Korvenranta Oy tähtää kasvuun myös investointien avulla.
 

Teksti ja pääkuva: Ulla Harju/Hämeenraitti

 

Kaikki