Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Infograafit ovat vaikuttavia, mutta eivät ratkaisu kaikkeen

Hämeenraitilla on meneillään Viestintä-Pirittan kanssa koulutussarja, jonka vuoden 2020 viimeisessä osassa käsitelimme infograafeja sekä tiedon visualisointia. Kouluttajana oli tällä kertaa Marjukka Kähönen Noon kollektiivista.

Kähönen aloittaa muistuttamalla, että tavoitteellista viestintää ei voi tehdä ilman, että miettii mitä vaikutuksia halutaan herättää vastaanottajassa tai mitä haluamme maailmassa muuttaa. Sen lisäksi, vaikka ajattelisimme, että viesti on suunnattu kaikille, kannattaa aina miettiä myös ketkä todella ovat viestimme potentiaalisia vastaanottajia.

— Kun tiedetään, kenelle ollaan viestimässä ja minkä ydinviestin haluamme välittää eteenpäin, on hyvä vielä miettiä viestinnän keinot ja välineet. Voiko viestin välittää parhaiten infograafilla, vai toimisiko jokin muu tapa paremmin?

Infograafien tekeminen on usein työlästä, koska niissä tiivistetään usein paljon dataa. Infograafin työstö kannattaakin siis aloittaa paljon ennen ajateltua julkaisuajankohtaa.

Infograafissa voi esittää tai vertailla tietoa

Infograafi on tyypillisesti visuaalinen esitys aiemmin kerätystä datasta tai tiedosta. Infograafi voi olla kuitenkin myös vain yksi kuva tai kaavioita kuvan sisällä. Tavoite on kuitenkin tiedon välittämisessä graafisessa muodossa. Infograafin täytyy siis kiinnostaa visuaalisesti ja välittää tunteita. Infograafi sisältää yleensä jonkinlaisen yhteenvedon käsiteltävästä asiasta.

— Tiedon visualisointi sinänsä on vanha asia, mutta infograafi on vakiintunut vasta verkon myötä. Tiivistettynä infograafia voisi kuvailla visuaaliseksi yhteenvedoksi. Infograafi voi kuvata prosessia, vertailla kahta asiaa tai listata asioita houkuttelevasti. Joka tapauksessa infograafi sisältää yleensä johtopäätöksiä, sitä varta vasten tehtyjä kuvia ja ylipäätään huoliteltua visuaalista kerrontaa, Kähönen kertoo.

Infograafiin on myös hyvä sisällyttää jokin toimintakehote. Mitä haluat viestinsaajan tekevän viestin luettuaan? Ota tämä huomioon infograafia suunnitellessasi.

Näin aloitat infograafin tekemisen

Miten lähteä liikkeelle infograafien kanssa? Kähösen neuvo on miettiä infograafille yksi tavoite, tieto, jonka haluat välittää tai muutos, josta haluat kertoa. Kerää tämän tavoitteen kannalta tarpeellinen data tai tieto.

— Usein infograafi koostuu yhdestä pääviestistä, jota muu tieto tukee, Kähönen sanoo.

Tiedon visualisoinnin erilaisia tapoja ovat esimerkiksi yhden tärkeän pointin esittäminen, vertailu, muutoksen osoittaminen ja tiedon järjestäminen (esimerkiksi taulukoksi tai miellekartaksi).

— Luo aluksi infograafiin juoni eli alku, keskikohta ja loppu. Sommittele sitten elementit mielekkääksi, silmäiltäväksi lukukokemukseksi ja muista jättää riittävästi ilmaa kuvien ja tekstien väliin, Kähönen muistuttaa.

Suunnitellessasi käytä apunasi pohjaruudukkoa, jotta näet miten elementit sijoittuvat tilaan. Sen lisäksi mieti väriharmoniaa ja värien saavutettavuutta. Muista suunnitteluvaiheessa kiinnittää huomiota myös elementtien tasapainoon ja kontrastiin. Käytä erivärisiä ja -kokoisia elementtejä.

— Jos organisaatiollenne on tehty graafinen ohje, käytä sitä. Usein väreistä voi käyttää myös graafisessa ohjeessa mainittujen värien vaaleampia sävyjä. Graafinen ohje on kuitenkin mietitty kokonaisuus, joten sellaiseen tukeutuminen luo turvaa. Jos graafista ohjetta ei ole, voit hakea ideoita infograafin värimaailmalle verkon ilmaisilla työkaluilla, Kähönen jatkaa.

Usein graafisessa ohjeessa on määritelty myös fontit, jotka sopivat toisiinsa. Jos graafista ohjetta ei ole, Kähönen neuvoo käyttämään maksimissaan kolmea eri fonttia.

— Otsikossa fontti voi olla räväkämpi, mutta leipätekstissä kannattaa pyrkiä luettavuuteen ja jättää turha kikkailu pois, Kähönen muistuttaa.

Tyypillinen amatöörivirhe Kähösen mukaan on sisällyttää liikaa tekstiä ja asiaa yhteen infograafiin.

— Pyri infograafissa pelkistettyyn ja hiottuun viestiin. Jos tämä ei tunnu onnistuvan, kannattaa palata vielä miettimään ydinviestiä. Infograafin tärkein tehtävä on oikeastaan vain nostaa jokin kiinnostava tieto näyteikkunaan ja houkutella kiinnostunut vastaanottaja lisätiedon äärelle, Kähönen summaa lopuksi.

Infograafikoulutus on osa Hämeenraitin viestintäkoulutussarjaa. Koulutukset tulevat tallenteina nähtäviin Hämeenraitin viestintä-Teamssiin. Jos sinulla on maaseuturahoitusta saanut hanke Hämeen alueella, mutta ei vielä pääsyä viestintä-Teamssiin, ota yhtettä tiedottaja@hameenraitti.fi

Hyödyllisiä linkkejä:

Karttojen luominen infograafiin onnistuu täältä

Canvalla luot infograafeja ja muita visuaalisia materiaaleja helposti

Kokeile värien yhtenäisyyttä ja harmoniaa Adobe Colorilla

Lue lisää hyvistä viestinnän käytännöistä Hämeenraitin sivuilta.

Kaikki