Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen

Tiesitkö, että maaseudun yritystukia voivat hakea myös sellaiset yritykset, jotka eivät harjoita maataloutta? Maaseudun yritystuilla voidaan tukea monenlaisten yritysten mahdollisuuksia kehittää ja uudistaa liiketoimintaansa.

Tällä hetkellä maaseuturahoituksessa noudatetaan edellisen ohjelmakauden sääntöjä ja alueluokituksia. Vuoden 2023 alusta ohjelmakauden vaihtuessa rahoitukseen voi tulla muutoksia.

Maaseudun yritystukea voi hakea jatkuvasti. Tukea voi hakea suoraan Hämeen ELY-keskuksesta tai alueen Leader-ryhmistä. Tuki on avustusmuotoista, harkinnanvaraista ja kohdennetaan parhaiten Maaseutuohjelman tavoitteita tukeviin hankkeisiin.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, ettei tuki ei saa vääristää kilpailua. Tukimäärään vaikuttaa myös esimerkiksi uusien työpaikkojen luomisen mahdollisuus sekä investoinnin vaikuttavuus.

Katso videolta Boost Häme -hankkeen infotilaisuus maaseudun yritystuista.

Leader-ryhmien yrityksille myöntämä tuki painottuu investointeihin

Jussi Pakari Leader-ryhmä  Linnaseudusta kertoo Leader-ryhmien tukevan myös yrityksen perustamista, mutta käytännössä investointitukia myönnetään enemmän.

Maaseuturahoitusta jaetaan siis sekä ELY-keskuksen että Leader-ryhmien kautta. Hakemuksien valinnan ero on se, että Leader-ryhmän tuen myöntämisestä tekee Leader- ryhmän hallitus, joka koostuu kolmikantaperiaatteen mukaisesti julkisen hallinnon, paikallisten yhdistysten ja asukkaiden edustajista. Viranomaispäätöksen Leader-ryhmän myöntämästä tuesta tekee ELY-keskus.

— Päätöksistä ja hakemuksista keskustellaan aina avoimesti hakijan ja ELY-keskuksen kanssa ennen virallista päätöstä, Pakari sanoo.

Leader-ryhmistä saa ohjausta ja tukea hakemuksen tekemiseen, mutta yrityksen suuntaa voi hahmotella yhdessä myös esimerkiksi ProAgrian HYMY Häme II -hankkeen, HAMKin Boost Häme -hankkeen tai LADECin yritysneuvojien kanssa.

HYMY Häme auttaa yritystoiminnan eri vaiheissa

Viime vuosina perinteisen maatalouden rinnalla harjoitetun muun yritystoiminnan merkitys maaseudulla on kasvanut nopeasti. Jo kolmannes maatiloista harjoittaa monialaista yritystoimintaa. Myös muu kuin maa- ja metsätalouteen linkittyvä yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla. Uudet työn tekemisen muodot, sähköinen liiketoiminta ja etätyömahdollisuudet mahdollistavat asumisen ja monipuolisen yrittämisen kaupunkialueiden ulkopuolella, maaseudulla.

ProAgrian HYMY Häme II -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin, saavat ohjausta rahoitusmahdollisuuksista sekä ajankohtaista tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista. Hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle, että jo toimivien maaseudun yritysten kestävää, kilpailukykyistä ja kannattavaa nykyaikaista liiketoimintaa. Hanke täydentää yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa.

Yritystä voi kehittää maaseuturahoituksella monella tapaa. Lue lisää yritysten rahoitusmahdollisuuksista linkin takaa. Yksi tavoista on yritysryhmähanke. Katso videolta ProAgrian Satu Nurmen neuvot yritysryhmähankkeen aloittamiseen.

Yritysryhmähankkeista saat lisätietoa tästä linkistä.

HYMY Häme II -hankkeen toimijoiden yhteystiedot löydät tästä linkistä.

BOOST Häme -hankkeen toimijoiden yhteystiedot löydät tästä linkistä.

LADEC yhteystiedot tästä linkistä Päijät-Hämeen puolella toimiville.

Kaikki