Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

HYTE-hetket ja kyläkahvilat laajenevat koko Kanta-Hämeeseen

HYTE-hetki edistää hyvinvointia ja terveyttä ja tuo toiminnan lähelle, omalle kylälle. Haussa on kyliä ja HYTE-hetkien tarjoajia.

 
HYTE-hetket ja kyläkahvilat toimintaa on pilotoitu onnistuneesti viime vuonna Forssan seudun kylätaloilla. Nyt toimintakokeilua laajennetaan Riihimäen seudulle ja Hämeenlinnan seudulle. Haussa on sekä kylien yhteistiloja sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävien tuokioiden järjestäjiä.
− Jokaisella kylällä ja asuinalueella pitäisi olla joku säännöllinen, matalan kynnyksen tapaamishetki ja paikka, missä asukkaat voivat tavata toisiaan, miettii Hämeen kylien kyläasiamies Elina Leppänen.
− Uudessa maakunnassa tarvitaan kylätalojen ja asukastupien kaltaisia paikkoja, minne voidaan tuoda palveluja asukkaiden pariin. Nämä HYTE-hetket ovat iso askel tähän, Leppänen jatkaa
Forssan seudulla viime vuonna toteutetussa pilotissa kyläkahviloita järjestettiin seitsemällä kylä- tai seurantalolla. HYTE-hetkiä tarjosi viisi yhdistystä ja neljä yrittäjää.

Terveyspuolelta oli mukana muun muassa sydän-, nivel-, muisti- ja diabetesyhdistysten kokemusasiantuntijoita. Yrittäjiä oli kertomassa muun muassa terveellisestä ravinnosta, hiuksista ja jaloista.
Palautteiden mukaan kaikki, sekä järjestäjät että HYTE-hetkiin osallistuneet, olivat tyytyväisiä. Kyläkahviloiden välitön tunnelma ja miljööt ihastuttivat. Järjestäjät kiittelivät kuinka pääsee itse helpommalla, kun on yhteiseen konsepti johon on helppo osallistua. Yhteistyön taustalla toimivat kummeina Hämeen Kylien Omalta kylältä Hämeessä -hanke ja Hämeen Setlementti ry /järjestöyhteistyö.
Kyläkahvilat ovat oiva tilaisuus tuoda oman hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhdistyksen toimintaa esille tai yrittäjille kohdata uusia mahdollisia asiakkaita.
− Toivottavasti myös Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla innostutaan tästä kokeilusta ja mukaan saadaan vapaaehtoisia niin kyläkahvilan järjestäjiä kuin erityisesti HYTE-tuokioiden vetäjiä, Elina Leppänen toivoo.
Kokeilu jatkuu myös Forssan seudulla ja siellä järjestetään starttitreffit 7.2. asukastalo Vikspirtillä Forssassa. Samalla tapahtuma on esittelytilaisuus ja treffit, jossa yhdistysväen on halutessaan mahdollista sopia kevään HYTE-hetkien ajankohdat ja aiheet.
Haluatko järjestää HYTE-hetken omalla kylällä?
Hämeen Kylien kyläasiamies Elina Leppänen toivoo yhteydenottoja (kylaasiamieshame(at)gmail.com tai  0400 944 868) kyläkahvien järjestäjiltä sekä asiantuntija- ja yhdistystoimijoilta, joita voisi kysyä hyvinvointi- tai terveystuokion pitäjiksi.
Helmikuun loppuun mennessä sovituista Kyläkahviloista HYTE-hetkineen tekee Omalta kylältä Hämeessä -hanke seudulliseen lehteen yhteisen ilmoituksen ja auttaa tarvittaessa toiminnan käynnistämisessä.
HYTE-hetket tuovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoutta asukkaiden lähelle. HYTE-hetket ja kyläkahvilat ovat avoimia ja maksuttomia kaikenikäisille. Niissä on tärkeää myös rento yhdessä oleminen ja tutustuminen. 
KYLÄKAHVILA: Kyläyhdistyksen tai vastaavan yhdistyksen vapaaehtoiset järjestävät kyläkahvilan kylätalolla, asukastuvalla tai muussa yhteistilassa. Kulujen kattamiseksi on usein miten vapaaehtoinen kahvimaksu.
HYTE-HETKEN TARJOAA sosiaali- terveys- tai hyvinvointialan yhdistys, yrittäjä tai asiantuntija.  Hyte-hetki voi olla lyhyt tietoisku keskusteluineen, demonstraatio, minijumppa tms. tai näitä kaikkia. Hyte-hetkessä saa lopuksi markkinoida omaa toimintaansa ja halutessaan myös myydä tuotteita ja palveluja pienimuotoisesti. 
YHTEISTYÖN TAUSTALLA toimivat kummeina Hämeen Kylät ry / Omalta kylältä Hämeessä –hankkeen kyläasiamies ja Hämeen setlementti ry / Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön järjestökoordinaattorit.
Lisätietoja: www.hameenkylat.net
 

Kaikki