Hyrrä-asiointipalvelu ei ole käytettävissä

Katko vaikuttaa maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin, sillä Hyrrä-asiointipalvelu ja hakemusten käsittelyyn tarvittava tietojärjestelmä eivät ole katkon aikana käytettävissä. Hakijat eivät siis voi sähköisesti hakea tukia eivätkä viranomaiset voi niitä käsitellä tai tehdä päätöksiä. Katkon aikana ei myöskään makseta tukia. 

 Käsiteltävänä olevien hakemusten lisätietopyyntöjä ei voi lähettää eikä niihin voi vastata. Hyrrä-palvelussa haetaan ja käsitellään maaseudun yritystuet ja kehittämishankkeet, maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet sekä neuvontakorvaus. Lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet haetaan Hyrrän kautta.  Sähköisen asioinnin osuus on näissä tuissa noin 60–100 prosenttia tukimuodosta riippuen.

Tukihakemuksen saa vireille paperilomakkeella

Yritys- ja hanketukihakijoiden tulee huomioida, että tuetut toimet voi aloittaa, kun hakemus on tullut vireille. Jos hakijalla on tarve saada hakemus vireille katkon aikana, hakemuksen voi toimittaa paperilomakkeella ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään. Maksuhakemuksen toimittaminen paperilla ei käytännössä nopeuta maksun käsittelyä, joten maksuhakemus kannattaa toimittaa joko ennen katkoa tai katkon jälkeen sähköisesti.

ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ohjeistavat hakijoita tarkemmin esimerkiksi siitä, milloin hakemus pitää viimeistään tehdä sähköisessä asioinnissa, jos se halutaan käsiteltävän ennen katkoa.