Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Hae hankerekisteristä

Hankerekisteristä löydät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut, Kanta- ja Päijät Hämeen Leader-ryhmien sekä Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet.

Lisäksi rekisterissä on Päijänne-Leaderin hallinnoiman Sisä-Suomen kalatalousryhmän rahoittamat hankkeet, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Löytyi 790 hanketta

Luovan ja kokeilevan toiminnan keskus Heinolaan, esiselvitys

Heinolan kaupungissa kaivataan matalan kynnyksen kulttuuritekemisen tiloja ja yhteistyötä kulttuuritoimijoiden...

Lue lisää

Taitelijan testamentti – Asta Ranttila

Taiteilija Asta Ranttilan taiteellisen perinnön tallentaminen ja helposti saavutettavan verkkojulkaisun...

Lue lisää

Panna areenat toiminnan kehittämiseksi

Hankitaan seuralle viisi (5) Exit Panna Areenaa, äänentoistolaitteet sekä pelivälineitä,...

Lue lisää

Kakslammin luonnonsuojelualue: nuorten ympäristökasvatus, luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön lisääminen

Kakslammin luonnonsuojelualueen edellinen hanke, joka päättyy viimeistään huhtikuussa 2021, on...

Lue lisää

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Lähiruokaliiketoiminnan paikallisten markkinoiden kehittämiseksi tarvitaan horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä arvoketjun...

Lue lisää

Vieraat lajit droonilla esiin siemen- ja puhdaskauraviljelyksiltä (DrooniLuuppina)

Pienikin vieraan viljalajin esiintyminen siemenviljalisäyksellä tai puhdaskauraviljelmällä aiheuttaa suuret riskit...

Lue lisää

Hampun ja maltaan prosessointilaitos

Lue lisää

Koneinvestointi

Lue lisää

Yrityksen käynnistämis toimenpiteet

Lue lisää

Maatilan liitännäiselinkeinojen kehittäminen

Lue lisää

Myllytuotantotilan ja linjaston rakentaminen

Lue lisää

Pahvi- paperi- muovipaalaimen hankinta

Lue lisää