Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Yhteisillä aalloilla

Ympäristön tila vaikuttaa suoraan maaseudun ihmisten asumiseen, työntekoon ja yrittämiseen. Omaehtoisen toiminnan lisäämisellä ja yhteisöllisyydellä parannetaan ympäristön lisäksi myös maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua. Yhteisillä aalloilla -viestintähanke mahdollistaa maaseudun kehittämisen ekologisesti kestävällä tavalla. Hankkeen kolmen toimijan (Hämeen ammattikorkeakoulu, Vanajavesikeskus ja Vesijärvisäätiö) välinen yhteistyö kattaa koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa.
Viestintähankkeessa on neljä teemaa: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka kaikki vahvistavat maaseudun elinympäristöä sekä tukevat laajemmin myös hämäläisten biotalousstrategioiden toteutumista. Hankkeen päätavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa mm. edistetään kotimaisen kalan käyttöä, kehitetään vesienhoidon menetelmiä sekä panostetaan lasten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön.

Yhteystiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu
Mika Soramaki
mika.soramaki(at)hamk.fi
puh. 050 408 7441


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

500.000,60 €

Julkinen tuki

500.000,60 €