Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Visan uusi tuleminen

Visakoivun käyttö teollisessa mittakaavassa on viime vuosina vähentynyt huomattavasti. Sen huonosta menekistä ja käyttömahdollisuuksista on ilmaissut huolestumisensa visakoivun kasvattajat sekä jalostajat. Visakoivun käyttö teollisessa mittakaavassa on 2000-luvulla ollut hyvin vähäistä ja tilalle on tullut muita korvaavia materiaaleja. Mahdollisuudet visakoivun käyttöön olisivat kuitenkin suuret, sillä 30-40 vuotta sitten istutetut visakoivikot ovat tulleet harvennusikään. Visakoivuun muodostuva visa on seurausta periytyvästä mutaatiosta ja eniten sitä esiintyy rauduskoivuissa. Yleisimmät visatyypit ovat paukura- ja kaulavisa, jotka usein esiintyvät seoksena. Edelliseen pohjautuen hankkeen tavoitteena on selvittää visakoivun käytön ”pullonkaulat”, luoda visakoivulle uusi brändi ja mahdollisuus sen uudelle tulemiselle. Hankkeessa selvitetään esteet visakoivun laajalle teollisen mittakaavan hyödyntämiselle. Tulosten pohjalta haetaan visakoivulle uutta raikasta näkökulmaa ja aloitetaan sen brändin luominen. Luodaan uusi ”arktinen” näkökulma ”Nordic Arctic Wood”, jossa luonnon oma ornamentiikka tekee visakoivustasta uunikkia erikoispuuta. Lisäksi tämän hankkeen aikana on tavoite sitouttaa eri sidosryhmät teolliseen jatkohankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä on koko visakoivujalostuksen arvoketju aina kasvattajista jalostajiin asti. Hankkeen tuloksen syntyy 1. selvitys visakoivun käytöstä ja haasteista tällä hetkellä 2. selvitys visakoivuvaroista ja markkinapotentiaalista 3. visakoivulle uusi brändi 4. sidosryhmien sitoutus jatkohankkeeseen

Yhteystiedot

LADEC Oy
Jukka Selin
jukka.selin(at)ladec.fi
puh. 040 5216 071


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

100.360,00 €

Julkinen tuki

100.360,00 €