Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Vihreän kasvun biokylä

Vihreän kasvun biokylä on Heinolan kaupungin, Lahden ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston toteuttama yhteistyöhanke, jonka päätavoitteena on lisätä maatalousyritysten kannattavuutta ja keskinäistä yhteistyötä sekä kehittää uusia biotalouden liiketoimintamahdollisuuksia Heinolan seudulla ja Päijät-Hämeessä.

Erityisenä painopisteenä on peltobiomassan jatkojalostaminen sekä kestävän arvoketjun ja ekosysteemin, biokylän, rakentaminen Heinolaan haettavan ison jalostamoinvestoinnin ympärille. Tavoitteena on selvittää, miten olkeen pohjautuva biojalostus saadaan Päijät-Hämeessä kannattavaksi ja millä reunaehdoilla. Samalla toimitusketju ja prosessi halutaan saada ensimmäistä kertaa Suomessa toimivaksi. Muita, kokonaisuutta täydentäviä raaka-aineita ja sivutuotteita tarkastellaan oljen rinnalla. Tämä mahdollistaa yhtä prosessiketjua paremmin kestävän ja liiketaloudellisesti kannattavan kiertotalouden arvoketjun. Samalla alkutuotannon hyödyt lisääntyvät, rakennuspuina esimerkiksi uusiolannoitteet, toimiva logistiikka sekä viljelykasvien ja niiden sivutuotteiden mahdollistamat uudet ansaintalogiikat.

Tärkeänä tavoitteena on myös biotuotteiden kestävyyden arviointi ja kestävyyttä edistävien toimenpiteiden tunnistaminen. Näin voidaan varmistaa mahdollisimman suuret positiiviset vaikutukset ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.

Yhteystiedot

sami.luste@lamk.fi, p. 044 7085008


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Heinolan kaupunki

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2019

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

179 865,72€

Julkinen tuki

179 865,72€