Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Vetoa ja pitoa

Vetoa ja pitoa -hankkeen tarkoituksena on parantaa LounaPlussan alueen urheiluseurojen tiedollisia ja toiminnallisia valmiuksia sekä rakentaa yhdessä urheiluseurojen kanssa kehitysprosessi, joka auttaa vahvistamaan seurojen taloudellisia toimintaedellytyksiä ja lisää niiden strategista houkuttelevuutta yritysten ja julkishallinnon kumppaneina. Vetoa ja pitoa -nimi kuvaa urheiluseurojen merkitystä seutukunnan veto- ja pitovoiman toimijoina. Turun ammattikorkeakoulun (Turun AMK) koordinoimassa hankkeessa kehitetään alueen urheiluseurojen valmiuksia kokonaisvaltaisesti, mutta huomioiden seurojen erilaiset lähtökohdat ja ominaispiirteet.
Monilla urheiluseuroilla pitkä historia ja kiinnekohta vähintään omilla paikkakunnillaan yli sukupolvien. Urheiluseurat ovat keskeisiä toimijoita alueellisen sosiaalisen pääoman rakentumisessa, mikä antaa niille mahdollisuuksia kuntayhteisöjen elinvoimaa parantavien palvelujen kehittämiseen. Merkittävin mahdollisuus liittyy kunnille ja valtiolle ammatillistettuun yhteisötyöhön, johon kohdistuu huomattavia taloudellisia säästöpaineita. Julkinen rahoitus ei tulevaisuudessa riittäne kattamaan nykyisenkaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Hyvinvointiyhteiskunnan ja alueellisen  hyvinvoinnin edistämisessä urheiluseuroilta toivotaan, odotetaan ja edellytetään uudenlaisia esiintuloja.

Yhteystiedot

Turun ammattikorkeakoulu Oy
Joukahaisenkatu 3 A
20520 TURKU


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

LounaPlussa ry

Alkamisvuosi

2018

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

87.587,28 €

Julkinen tuki

87.587,28 €