Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Vesistösuunnittelu-PAKKA

Vesistösuunnittelu-PAKKA -hankkeessa selvitetään kuuden järvensuojeluyhdistyksen alueella sijaitsevien vesistöjen kemiallista ja biologista tilaa, järviin tulevaa kuormitusta sekä suunnitellaan vesistöjen hoito- ja kunnostustöitä ja toimenpiteitä. Hankevesistöt sijaitsevat Hämeenlinnan, Janakkalan ja Hattulan alueilla. Hankevesistöille tehtävät selvitykset, suunnitelmat ja seurannat vaihtelevat sen mukaan, mikä kullekin vesistölle on katsottu paikallisten toimijoiden mukaan olevan tärkein kehittämistä tai selvittämistä edellyttävä kokonaisuus

Yhteystiedot

Vanajavesisäätiö sr

Perttulantie 84
13430 HÄMEENLINNA


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Vanajavesisäätiö sr

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Linnaseutu ry

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

169.955,00 €

Julkinen tuki

142.065,38 €