Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä, Vatu-hanke

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä, -Vatu”-hankkeessa parannetaan maaseudun asukkaiden kokonaisturvallisuutta eri tilanteissa vahvistaen asukkaiden yhteisöllisyyttä kylien turvallisuussuunnitelmatyöllä sekä asumisturvallisuuskartoituksilla erityisryhmille, tekijöinä oman kylän koulutetut vapaaehtoiset. Yhteistyötä kylillä toimivien nuorisojärjestöjen kanssa tehdään nuorten sitouttamiseksi omaan kylään ja sen turvallisuudesta huolehtimiseen. Tehdään yhdessä kylistä turvallisimpia asuinpaikkoja ikään katsomatta. Asukkaiden varautumista normaaliolojen häiriötilanteisiin parannetaan koulutuksen ja harjoittelun avulla. Kyläläisten tutustuessa toisiinsa ja muiden taitoihin, kynnys pyytää ja tarjota apua laskee, helpottaen eri elämäntilanteissa olevien kyläläisten kotona asumista. Yhteistyötä pelastuslaitosten ja kylien välillä lisätään luomalla turvallisuusyhteyshenkilöjärjestelmä, jota hyödynnetään myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa kylien kanssa. Kuntiin viedään tietoa kylien turvallisuussuunnitelmista yhteisten toimenpiteiden luomiseksi ja kylien turvallisuuden parantamiseksi. Luodaan uusia toimintatapoja eri toimijoiden välille tuoden etenkin kolmannen sektorin toimijoita (myös muita kuin Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja sopimuspalokunnat) mukaan turvallisuustyöhön maaseutualueilla ja maaseudun omaisilla alueilla. Kylän asukkaat, kyläyhdistykset, maamiesseurat sekä muut aktiiviset yhdistykset ottavat yhteisen turvallisuusajattelun osaksi toimintaansa.
Vakiinnutetaan kylille turvallisuussuunnitelma osaksi kyläsuunnitelmaa. Kylätalojen pelastussuunnitelmien tekoon luodaan malli kylien käyttöön.

Yhteystiedot

Päijät-Hämeen liitto
Pl 50
15111 LAHTI


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Päijät-Hämeen liitto

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Päijänne-Leader ry

Alkamisvuosi

2015

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Palvelujen ja kylien kehittäminen – kehittämishanke

Kustannusarvio

126.466,00 €

Julkinen tuki

126.466,00 €