Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Valajärven Suojeluyhdistys ry. 50-vuotis historiikki – tarina

Valajärven suojeluyhdistyksen perustava kokous pidettiin kesäkuun 3. päivänä 1972 Vähikkälän maamiesseuran talossa. Kokoukseen osallistui yhteensä 64 Valajärven rannan maan- ja huvilanomistajaa, eli noin puolet senhetkisistä mökkiläisistä. Suojeluyhdistyksen perustaminen oli tullut aiheelliseksi 1970-luvun alussa tehtyjen vesistötutkimuksien myötä, sillä tutkimustulosten perusteella Valajärven vesiensuojelu oli havaittu tarpeelliseksi.

Lähes viidessäkymmenessä vuodessa vesiensuojeluyhdistyksen toiminta on laajentunut yleisemminkin ympäröivän luonnon suojeluun, ja samalla mökkiläisten ja ympäristön asukkaiden yhteishengen kasvattamiseen.

Valajärven vesiensuojelutyön 50 v historiikki ei ole pelkästään kertomus vesiensuojetyöstä, vaan ”historiikki” kertoo kuinka:
• Valajärvi syntyi jääkaudella, mistä näemme sen luonnossa
• Ensimmäisen asutus tuli Valajärven alueelle kivikaudella
• Valajärvi oli osana keskiaikaista tieverkkoa
• Asutus syntyi Valajärven rannoille 1800 ja 1900 luvuilla
• Mökkiasutuksen synty Valajärven rannoille 1950- luvulla
• Vesiensuojelutoiminta on kehittynyt Valajärvellä ja tämän toiminnan tulokset
• Valajärven luonto ja vedenalainen elämä eri vuodenaikoina
• Valajärven lähimaastossa olleet erikoiskohteet ja tapahtumat ovat vaikuttaneet Valajärvellä

Jokaisesta aihekokonaisuudesta tehdään riittävä tutkimustyö, jonka jälkeen faktoihin perustuvat tulokset esitetään monimediaisessa verkkosivustolla, jota Valajärven asukkaat voivat käyttää helposti ja kaikkialla, jota voidaan hyödyntää lähikouluissa oppimateriaalina ja jota voidaan jakaa eri tarkoituksiin niin tiedotuksessa kuin sosiaalisessa mediassa. Materiaali on näin myös helposti tutkijoiden käytettävissä.

Tavoitteena ei ole tuottaa ‘lopullista’ julkaisua, vaan digitaaliseen julkaisu- ja esitystekniikkaan perustuva elävä materiaali, jota voidaan myöhemminkin täydentää. Verkkojulkaisu koostuu tekstistä, valokuvista, animaatioista, videoista ja audioista, jotka ladataan yhdistyksen nettisivuille.

Yhteystiedot

Pekka Koskinen

Pekka.Koskinen@bravelogistics.fi


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Valajärven Suojeluyhdistys r.y.

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Linnaseutu ry

Alkamisvuosi

2020

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Koulutushanke

Kustannusarvio

47 500,00 €

Julkinen tuki

25 000,00 €