Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Uutta liiketoimintaa sivutuotteista – Uusivu

Kasvis-, pienteurastamo-, kala- ja broileriyrityksissä muodostuu paljon erilaisia, erilaatuisia sekä eri tarkoituksiin sopivia sivutuotteita, joita voitaisiin hyödyntää tehokkaammin, jos se olisi taloudellisesti järkevää. Yrityksissä on syntynyt tarve kehittää sivutuotteiden hyödyntämistä nykyisestä, koska sivutuotteiden käsittelyvaatimukset kiristyvät ja samanaikaisesti käsittelylaitosten maksut sekä kuljetuskustannukset koetaan suurina. Sivutuotteiden käsittelyä voitaisiin tehostaa ja taloudellisuutta parantaa erilaisten yritysten yhteistyötä kehittämällä sekä lisäämällä tietoa sivutuotteiden käyttömahdollisuuksista ja arvoketjuista. Uusivu-hankkeessa kehitetään yritysten yhteistyötä tuomalla yrityksiin tietoa potentiaalisista yhteistyökumppaneista sekä organisoimalla malleja tehokkaista käsittelyketjuista, yhteisten laitteiden hyödyntämisestä ja yhteiskuljetuksista. Lisäksi selvitetään tapoja käsitellä sivutuotteet siten, että niistä voidaan valmistaa uusia tuotteita. Käsittelyketjua tarkastellaan kestävän kehityksen vaatimusten pohjalta (ympäristö, talous, sosiaalinen kestävyys). Digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään selvittämällä mahdollisuudet tiedonkäsittelyn tehostamisessa ja markkinoinnissa.

Hämeen ELY-keskuksen lisäksi hanketta rahoittaa Uudenmaan -, Pirkanmaan-, Varsinais-Suomen -, Kaakkois-Suomen -, Etelä-Savon – ja Pohjois-Savon ELY-keskukset.


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Luonnonvarakeskus

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2017

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Yhteistyöhanke, elinkeinojen kehittäminen

Kustannusarvio

335.750,00 €

Julkinen tuki

268.600,00 €