Maaseuturahoituksen viestintäkanava Hämeessä
tie
posstetusivu
etusivukokeilu
konejaksi
previous arrow
next arrow

Uusia arvoketjuja ja liiketoimintaa maaseudulle (ArvoLiike)

Tavoitteena tässä hankkeessa on lisätä maaseudulla toimivien yrittäjien tietoutta kerros / sisäviljelyn mahdollisuuksista ja kustannusrakenteista. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietoa kasveista, joita teknologialla on kannattavaa tuottaa sekä markkinoista, joilla on tarve tämänkaltaiselle tuotannolle. Tavoitteena on myös tuoda näitä toimijoita yhteen ja mahdollistaa toimijoille pohjatietoa mm. investointipäätöksiin ja ohjata sopiviin rahoitusinstrumentteihin. Sisä- ja kerrosviljely on uudenlaista teknologiaa, jonka soveltuvuus nykylainsäädäntöön tai tukimuotoihin on osin kehittymätöntä ja sitä ei riittävästi tunneta tai osata soveltaa. Hankkeen tavoitteena onkin myös selvittää näitä kustannuksiin ja toimintaan vaikuttavia seikkoja niin maanviljelijälle, kuin maatilan ulkopuoliselle toimijalle, joka mahdollisesti hyödyntäisi esim. hyödyntämätöntä hallitilaa kerrosviljelytoimintaan.

Ongelmat, joita ratkaistaan:
1. Maaseudun elinvoiman ja elinkeinomahdollisuuksien lisääminen ja laajentaminen lisäämällä tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksia
2. Uusien kasviperäisten raaka-ainetarpeiden täyttäminen ja tuotekehittelyn mahdollistaminen.
3. Biomassan kokonaishyödyntäminen ilmastoviisaasti

Yhteystiedot

marika.tossavainen@hamk.fi

p. 0503531201


Palaa Selaa hankerekisteriä Katso hankkeet kartalla

Toteuttaja

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Tuen muoto

Hanketuki

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus

Alkamisvuosi

2020

Rahoitusohjelma

Manner-Suomen maaseudun rahoittamisohjelma 2014-2020

Hanketyyppi

Tiedonvälityshanke

Kustannusarvio

98 240€

Julkinen tuki

98 240€